ایده پردازان۲۶(۱)-راه های کسب درآمد با ویدئوهای کوتاه

خوب بنویسید.

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

در ادامه ی آنچه در مورد موفقیت در بازار کار گفته شد؛ امروز یکی دیگر از عوامل موثر بر موفقیت را بررسی می کنیم. خوب بنویسید. ما از نوشتن برای دو منظور استفاده می کنیم….

خوب صحبت کنید!

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

در ادامه ی آنچه در مورد موفقیت در بازار کار گفته شد؛ امروز یکی دیگر از عوامل موثر بر موفقیت را بررسی می کنیم. خوب صحبت کنید! معنی خوب صحبت کردن چیست؟ آیا گمان می…

Page 1 از 212