هرگز عصبانی نشوید

هرگز عصبانی نشوید
مجموع 5 از 2 رای

هرگز عصبانی نشوید
هرگز عصبانی نشوید

برای من مهم نیست که همکارتان چقد در ارزیابی اذیت می کند، یا اینکه وضعیت حساب ها به چه صورتی خواهد بود و فشار خون شما با مشاهده ی آن چقدر بالا می رود، شما تحت هیچ شرایطی نباید خشمگین شوید. این مورد استثنایی ندارد و در هیچ وضعیتی نقض نمی شود. شما هرگز عصبانی نخواهید شد.

البته مگر اینکه این رفتار کاملا برای بهره برداری و کسب نتیجه ی خاصی باشد. فقط در این صورت، مجاز به عصبانیت هستید. ولی باید بسیار مراقب باشید که لحظه ی درست، موقعیت مناسب و شخص مخاطب مناسبی را انتخاب کرده اید.

ولی چنانچه اوضاع مهیای این رفتار و هدف شما نیست، برای من اهمیتی نخواهد داشت که چقدر شما را عصبانی می کنند یا تا چه حد شما را اذیت می کنند، یا تا چه حد خود را محق می دانید. عصبانی شدن به معنی از دست دادن کنترل است و قدرت خاصه ی یک بازیکن قانون، کنترل می باشد.

چگونه می خواهید خود را کنترل کنید؟ چگونه می خواهید بیاموزید که آرام و خوش رفتار باشید؟ پاسخ بسیار ساده است، می توانید به مسائل مهم تر فکر کنید. فقط هنگامی عصبانی می شوید که بخشی از خود مشکل باشید، مسئله برای شما حائز اهمیت باشد و درگیر باشید. در حالیکه اگر تمرکز خود را به مسائل مهم تری معطوف کنید (منفعت شرکت)، آسان تر خواهد بود که هر مسئله ی آزار دهنده را یک روشنایی جدید بپندارید.

روش دیگر مهار عصبانیت این است که راحت، شرکت یا جلسه یا هر مکان دیگر را ترک کنید. کافی است بگویید: “من نمی توانم این وضعیت را تحمل کنم.” و بعد بروید. شما شوکی را ایجاد کرده اید و ترفندی به کار بسته اید، یا حتی وقتی می خواهید خود را کنترل کنید تا ده بشمارید.

عصبانی نشدن به معنای عدم بیان احساسات نیست. بلکه شما مجاز هستید بگویید: “اینکه فاکتورها را گم کردید به شدت آزار دهنده است” یا هر چیز را که سبب عصبانیت دیوانه وار شما می شود ابراز کنید.

خود خوری کردن کار درستی نیست، هنگامی که رنجیده و مکدر هستید حرف بزنید تا بلافاصله موقعیت را مهار کنید. نگذارید آب از سرتان بگذرد وگرنه از کوره درخواهید رفت. دلگیری های تان را کم کم بروز دهید تا بر روی هم انباشته نگردد.

(منبع: قانون موفقیت در بازار کار، ریچارد تمپلر)

ادامه مقالات موفقیت در بازار کار را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن