شرایط مناسب برای عمل کردن ذهن فراهوشیار

شرایط مناسب برای عمل کردن ذهن فراهوشیار
مجموع 5 از 2 رای

ذهن فراهوشیار

شرایط مناسب برای عمل کردن ذهن فراهوشیار

ذهن فراهوشیار شما زمانی در حد عالی کارش را انجام می دهد که شما در شرایط آرامش ذهنی، اطمینان خاطر و راحت و آرمیده قرار داشته باشید. هرگاه در خلوت به شرایط آرمیدگی می رسید، هرگاه با طبیعت خلوت می کنید، ذهن فرا هوشیار شما شروع به کار می کند.

هرگاه به خلوت می روید و به صدای درون خود گوش می دهید، صدای نجوای ذهن فراهوشیار خود را می شنوید.

شم شما معادل همان کامپیوتری است که در اتاق خانه ی جدید خود نصب کرده اید. این ارتباط شما با ذهن فراهوشیار است. گاه شم و شهود چنان با صدای بلند با شما حرف می زنند که تمام زندگی شما را متحول می سازند.

ارشمیدس، دانشمند یونانی، در حالیکه در حمام نشسته بود به لطف ذهن فراهوشیار خود به قانون جابجایی پی برد. او چنان تحت تاثیر این کشف قرار گرفت که از حمام بیرون دوید و در خیابان ها فریاد زد: “یافتم! یافتم!” هرگاه ایده و بینش و بصیرتی پیدا می کنید که مساله ای را از میان برمی دارید با چنین روحیه و احساسی روبرو می شوید.

فعال کردن ذهن فراهوشیار

ذهن فراهوشیار در شرایط داشتن هدف های روشن، مکتوب، به شدت خواستنی که به طور مرتب در ذهن تصور و مجسم شود و پیوسته در جانب تحقق آن تلاش گردد، فعال و تحریک می شود.

هرگاه آرام می گیرید و نتیجه ی ویژه ای را در ذهن خود مجسم می سازید، فراهوشیار خود را فعال می کنید تا شما را برای دستیابی به هدف راهنمایی کند.

گاه الهام ذهن فراهوشیار به قدری به شما انرژی می دهد و شما را به هیجان می آورد که توان خوابیدن را از دست می دهید و نمی توانید به موضوع دیگری فکر کنید. در این زمان باید بنشینید وهر آنچه را که به ذهنتان می رسد، مکتوب کنید. این کار اغلب ذهن شما را آرام می کند و به شما امکان می دهد که دوباره بخوابید.

(منبع: هدف، برایان تریسی)

ادامه ی مقالات هدف را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن