رهبران اثربخش چه ویژگی‌هایی دارند؟

رهبران اثربخش چه ویژگی‌هایی دارند؟
مجموع 4 از 3 رای

رهبران-اثربخش

تاکنون چندین نویسنده کوشیده‌اند تا ویژگی‌های شخصی رهبران اثربخش را شناسایی کنند. تقریباً همگی اتفاق نظر دارند که آنان در هدف قاطعیت دارند و در عزم خود راسخ هستند. آن‌ها می‌توانند دیدگاه یا هدف مورد نظر را به پیروان خود تفهیم کنند؛ یعنی سیستم ارتباطی بسیار قوی دارند و در مسیر خود هیچ‌گاه دچار لغزش نمی‌شوند و در راه هدف‌های خود ثابت‌قدم‌اند.

۱. اعتماد به نفس: آنان نسبت به توانایی و قضاوت خود اعتماد کامل دارند.

۲. دیدگاه: این یک هدف آرمان‌گرایانه است که آینده را بهتر از وضع موجود متجلی می‌سازد. هر قدر بین هدف آرمانی و وضع موجود بیشتر اختلاف باشد، احتمال آن زیادتر است که پیروان آن را به دیدگاه خارق‌العادۀ رهبر نسبت دهند.

۳. قدرت بیان: آنان می‌توانند دیدگاه خود را به گونه‌ای که قابل فهم پیروان باشد ابراز نمایند. این قدرت بیان به گونه‌ای است که در برگیرندۀ نیازهای پیروان است؛ از این رو از نیروی انگیزشی بالایی برخوردار است.

۴. اعتقاد راسخ به هدف: رهبران اثربخش نسبت به دیدگاه و هدف خود اعتقادی راسخ دارند و آمادۀ پذیرش خطرهای بزرگ هستند، هزینه‌های زیادی به مصرف می‌رسانند و در جهت جامۀ عمل پوشانیدن به خواستۀ خود از هیچ نوع ایثار و از خودگذشتگی دریغ نمی‌کنند.

۵. رفتار خارق‌العاده: آن‌ها که از نوعی جذابیت خاص برخوردارند و از نظر رفتار پدیده‌ای نو، غیر متعارف و مخالف با هنجارهای رایج ارائه می‌کنند، هنگامی که در کار خود پیروز شدند، رفتارهایشان موجب تحسین، ستایش و تعجب پیروان می‌شود.

۶. عامل تغییر: رهبران اثربخش را به عنوان عاملانی می‌پندارند که موجب تغییرات اساسی می‌شوند. آن‌ها در زمرۀ افرادی نیستند که نسبت به حفظ وضع موجود قانع شوند.

۷. شناخت محیط: این رهبران می‌توانند محدودیت‌های محیطی را به صورتی واقع‌گرایانه تعیین کنند و منابع لازم برای ایجاد تغییر را مشخص نمایند.

مدیران اثربخش چه ویژگی‌هایی دارند؟

(منبع: رفتار سازمانی ترجمه‌ی دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی)

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن