دینامیت موفقیت : به دنبال مهم ترین شخص باشید

دینامیت موفقیت : به دنبال مهم ترین شخص باشید
مجموع 5 از 2 رای

دینامیت موفقیت

دینامیت موفقیت : به دنبال مهم ترین شخص باشید

روزی که نگرش ذهنی مثبت را پیدا کنید، مهم ترین فرد را پیدا می کنید! او کیست؟ بله، مهم ترین فرد تا زمانی که دغدغه شما و زندگی تان مد نظر باشد، خود شما هستید.

نگاهی به خودتان بیندازید. آیا این طور نیست که با خود طلسمی نامرئی با حروف PMA(نگرش ذهنی مثبت) در یک سمت و NMA (نگرش ذهنی منفی) در سمت دیگر را حمل می کنید؟ این طلسم دقیقا چیست؟ این قدرت چیست؟

طلسم، همان ذهن شماست. نگرش ذهنی مثبت، نگرشی صحیح است. حال، نگرش صحیح چیست؟ اغلب این نگرش را با صفاتی نمونه، نظیر وفاداری، راستی، امید، خوش بینی، جرأت، ابتکار، سخاوت، تحمل، کاردانی، محبت و حس نوع دوستی توصیف می کنند. نگرش ذهنی منفی، صفاتی کاملا مخالف این صفات را شامل می شود.

پس از سال ها مطالعه و تحقیق، محققان به این نتیجه رسیدند که نگرش ذهنی مثبت، یک راه ساده و مشترک در تمامی موارد است. همین نگرش ذهنی مثبت بود که به «اس.بی. فولد» در غلبه بر فقر کمک کرد. نگرش ذهنی مثبت بود که به «هنری جی. کیسر» در ساخت کشتی های بزرگ، آن هم در ۱۰ روز یاری رساند. این توانایی «آل آلن» بود که طلسمش را به طرف صحیح چرخاند. ( داستان موفقیت شخصیت های نام برده شده در مطالب قبلی دینامیت موفقیت موجود است)

می دانید چطور می توان این طلسم نامرئی یا مثبت نمودن ذهن را به کار برد؟ شاید بدانید. شاید آن قدر نگرش ذهنی مثبت خود را قوی کرده و گسترش داده اید که هرچه اراده کنید، زندگی برایتان مهیا می کند. شاید هم ندانید. شاید نیاز به یادگیری تکنیک هایی دارید تا بتوانید قدرت نگرش ذهنی مثبت را شکوفا کنید و بگذارید معجزه وار در زندگی تان مؤثر باشد.

نتیجه گیری: ذهن همه ما انسان ها ظرفیت های گسترده ای دارد، که قسمت مثبت و منفی در همه آنها دیده می شود. همه ما توانایی استفاده از تمام جنبه های ذهن خود را داریم. می توانیم از جنبه مثبت استفاده کنیم و موفق شویم و یا به جنبه منفی روی بیاوریم و پس رفت کنیم. یک طلسم نامرئی وجود دارد که به انسان هایی که رویکرد ذهنشان مثبت است کمک می کند تا به هرچه فکر می کنند، برسند. در واقع آن  طلسم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک می شود تا شخص مثبت اندیش را به خواسته هایش برساند. برعکس آن طلسم نامرئی برای انسان های منفی نگر طوری عمل میکند که آنها را از خواسته شان دور کند.

“توصیه ما این است که مثبت اندیش باشید، تا می توانید تلاش کنید و هرگز نا امید نشوید.”

منبع: (دینامیت موفقیت، ناپلئون هیل/کلمنت استون)

ادامه ی مقالات دینامیت موفقیت را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن