دینامیت موفقیت : آنچه نباید انجام دهید

دینامیت موفقیت : آنچه نباید انجام دهید
مجموع 5 از 1 رای

دینامیت موفقیت

دینامیت موفقیت : آنچه نباید انجام دهید

انسان، در مقایسه با دیگر موجودات، می تواند از طریق عملکرد هوشیارانه، احساساتش را به طور کاملا کنترل شده در اختیار بگیرد. انسان است که به تنهایی و به راحتی، عادات و احساساتش و واکنش به آنها را در خود تغییر می دهد. هرچه با فرهنگ تر و متمدن تر باشید، اگر بخواهید، می توانید کنترل بیشتری بر عواطف و احساسات خود داشته باشید. احساسات، از طریق تلفیق دلیل و عمل، کنترل می شوند. هنگامی که ترس شما ناخواسته و یا مضر باشد، باید آن را خنثی و نابود کنید. چگونه؟

هرچند احساسات شما همواره منطقی نیستند، اما می توان فورا به آنها عمل کرد. یعنی می توانید از دلیل استفاده کنید و عواطف منفی غیرضروری را از وجودتان پاک و خودتان را با انگیزه کنید. می توانید احساسات مثبت را جایگزین ترس کنید. چطور می توانید این کار را انجام دهید؟

یک راه تأثیرگذار، تلقین به خود است. در حقیقت می توانید با یک کلمه نمادین، خودتان را برای آنچه می خواهید باشید تشویق کنید. مثلا اگر ترسو هستید و می خواهید شجاع باشید، باید بارها و مدام به خودتان بگویید: «شجاع باش.»

این کار را عملی کنید. یعنی اگر می خواهید شجاع باشید، شجاعانه عمل کنید. چگونه؟ از آن نقطه سرآغاز معروف استفاده کنید و دست به کار شوید: «حالا انجامش بده!» البته به این نکته توجه داشته باشید: ذهنتان را به آنچه می خواهید معطوف و از آنچه نمی خواهید دور کنید.

فرمولی که همیشه موفق عمل می کند

 «بنجامین فرانکلین» در کتاب خود نوشته است که به عنوان مهم ترین فرد زنده، به خودش کمک کرده است؛ درست مثل مهم ترین فرد زنده برای شما که خودتان هستید.

او در کتابش نوشته است: «برای به دست آوردن فضایل زیر تصمیم گرفتم به جای توجه به تمام آنها، توجهم را تنها به یکی از آنها جلب کنم و بعد از تسلط کامل بر آن، سراغ بعدی بروم تا زمانی که به مورد سیزدهم برسم و نهایتا با این نقطه نظر، این سیزده فضیلت را دسته بندی کردم.»

این فضایل، به همراه توضیحاتی که «بنجامین فرانکلین» در باره آنها داده است، به شرح زیر هستند:

 • تعادل: در خوردن و نوشیدن تا حد خفگی و زیاده روی پیش نرو.
 • سکوت: صحبت نکن، مگر اینکه سودی در سخن برای خودت و دیگران نهفته باشد. بیهوده حرف نزن.
 • نظم: برای هر چیز، جایی را در نظر بگیر و هر گام را در زمانی مشخص بردار.
 • اراده: آنچه قصد اجرایش را داری انجام بده و سعی کن بدون شکست و ناکامی، آن را اجرا کنی.
 • صرفه جویی: ولخرجی نکن، مگر اینکه سودی برایت و دیگران داشته باشد.
 • سخت کوشی: فرصت ها را از دست نده. همواره کار مفید انجام بده و از اعمال غیرضروری بپرهیز.
 • تواضع: هیچ کلک و حقه ای به کار نبر. خالصانه فکر و عمل کن و بی ریا سخن بگو.
 • عدالت: از صدمه زدن به دیگران به خاطر انجام ندادن وظیفه خودداری کن.
 • میانه روی: از زیاده روی بپرهیز و تا آنجا که لازم و شایسته است صبر کن.
 • پاکیزگی: ناپاکی را در بدن، لباس و محل سکونت خود تحمل نکن.
 • آرامش: سعی کن در برخورد با رخدادهای غیرقابل اجتناب، آرامش خود را حفظ کنی.
 • عفت: شهوترانی نکن و هرگز با افراط و تفریط در جهت صدمه زدن به خود و دیگران اقدام نکن.
 • فروتنی: از بزرگان دین درس عبرت بگیر و از آنها پیروی کن.

فرانکلین بعدها نوشت: «بعد از دسته بندی این فضایل، می دانستم که عملی کردن آنها نیز لازم است. از این رو، روش زیر را برای آزمودن آنها در زندگی تنظیم کردم. کتابچه ای درست کردم و در آن، فضایل را در قالب جدولی تنظیم کردم. سپس هفت ستون، به عنوان روزهای هفته، در مقابل ۱۳ فضیلت کشیدم.

فضایل و روزها را با خطوطی مشخص جدا کردم و فضایل را در ستون اول نوشتم. بخشی را نیز برای نوشتن نقاط ضعف و شکست آزمایش معین کردم. در صورت انجام فضیلتی، مقابل آن علامت ضربدر می گذاشتم و این گونه بود که آنها را عملی کردم.»

منبع: (دینامیت موفقیت، ناپلئون هیل/کلمنت استون)

ادامه ی مقالات دینامیت موفقیت را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن