بازاریابی محتوایی :شخصیت مخاطب

بازاریابی محتوایی :شخصیت مخاطب
مجموع 5 از 3 رای

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی :شخصیت مخاطب

این جمله را به یاد داشته باشید. ما هدف محتوای خود نیستیم. بسیاری از صاحبان شرکت ها و بازاریاب ها سعی می کنند تا محتوای خود را بر اساس طرز فکر و سلیقه ی خود تغییر دهند. به دام این تله نیفتید.

باید مثل یک شرکت رسانه و یک ناشر فکر کنید. طرز فکر یک شرکت رسانه ای در خصوص بازاریابی محتوایی این است که هر محتوایی با مخاطبان شروع و به پایان می رسد. اگر از خواسته ها و نیازهای مخاطبان خود خبر نداشته باشید، به هیچ وجه نمی توانید با محتوای خود موفق شوید.

اکثر افراد فکر می کنند که مخاطبان محتوا همان خریداران احتمالی هستند. اجازه دهید از یک دانشگاه بعنون مثال استفاده کنیم. این دانشگاه مخاطبان زیادی دارد: برخی از آنها خریداران هستند؛ برخی تاثیرگذاران و برخی دیگر سهامدار هستند. دسته ی اول محتمل ترین مخاطبان، همان دانشجویان هستند؛ والدین آنها نیز حضور دارند و هزینه های تحصیل آنها را می پردازند. اساتید را فراموش نکنید. دولت محلی و ایالتی چطور؟ بسته به هدف برنامه ی محتوایی خود، می توانید ده ها مخاطب مختلف را هدف خود قرار دهید.

در نتیجه، قبل از شروع برنامه ی محتوایی، باید درک درستی از مخاطب خود داشته باشید و بدانید که از شما می خواهند چه کاری انجام دهید.

اما چرا شخصیت یک مخاطب مهم است؟

شخصیت یک مخاطب، ابزار مفیدی است که می توان از آن بعنوان بخشی از برنامه ی بازاریابی محتوایی خود استفاده کنید. این همان کسی است که می خواهید با او صحبت کنید.

برای هر گروهی که برایشان محتوا تولید می کنید به یک شخصیت مجزا نیاز دارید. به زبان دیگر، اگر فردی برای خرید کردن فرآیند متفاوتی را با دیگری طی می کند، پس شما نیاز دارید خودتان را جای آن شخصیت متفاوت بگذارید و به جای او فکر کنید.

شوکه نشوید. اگر به تازگی کار خود را شروع کردید، می توانید فقط با دو شخصیت شروع کنید. برای مثال اگر خدمات و تجهیزات تهویه ی مطبوع ارائه می دهید، می توانید با شخصیت اصلی خود شروع کنید: زنان خانه دار؛ که بیشتر تصمیمات مربوط به سیستم گرمایش و سرمایش و تهویه ی مطبوع و تهویه ی خانه، توسط آنها گرفته می شود. وقتی با این شخصیت شروع کردید و برایش محتوا تولید کردید، می توانید به سراغ مخاطب بعدی بروید.

(منبع: بازاریابی محتوایی، جو پولیتسی)

ادامه ی مقالات بازاریابی محتوایی را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن