از خوب به عالی : دام تکنولوژی

از خوب به عالی : دام تکنولوژی
مجموع 5 از 2 رای

دام تکنولوژی

از خوب به عالی : دام تکنولوژی

با توجه به دل مشغولی فرهنگی ما نسبت به فناوری و پیشرو بودن شرکت های رهسپار تعالی در بکار گیری آن، سعی کردیم بفهمیم که آیا بخش عظیمی از تفکر این شرکت ها در راستاری مبحث “تکنولوژی” است یا خیر!

بدانیم که: ۸۰ درصد از مدیران شرکت های رهسپار تعالی که با آنان مصاحبه کردیم، به هیچ وجه به تکنولوژی بعنوان پنج عامل مهمی که در جهش آنان تاثیرگذار بودند، اشاره نکردند. مضاف بر اینکه، در مواردی که به فناوری اشاره می کردند، از میان هشتاد و چهار مدیر که همگی تکنولوژی را به طور متوسط در رده ی چهارم اهمیتی قرار می دادند، فقط دو نفر آن را عامل شماره یک می دانستند.

پس اگر فناوری تا این حد اهمیت دارد، پس چرا شرکت های رهسپار تعالی خیلی کم در مورد آن صحبت می کردند؟ اشاره نکردن به تکنولوژی در خلال صحبت های این رهبران، دلیل به بی توجهی آنها به این امر نیست، چرا که این شرکت ها از لحاظ فناوری بسیار پیشرفته بودند و اتفاقا از این نظر نسبت به شرکت های هم تراز خود برتری فراوانی داشتند.

بلکه آنها عقیده داشتند که با استخدام افرادی که وجدان کاری دارند، گماردن آنان در مناصب مدیریتی مهم، ساختار ساده و حذف تشریفات اداری و فرهنگ مبتنی بر کارآیی می توان به سوی کمال حرکت کرد.

گرچه تکنولوژی، یکی از عوامل موفقیت آنها بود، اما از نظر آنها در درجه ی دوم اهمیت قرار داشت، به طوریکه یکی از مدیران شرکت نوکور مطلب را به این شکل بیان کرد: “۲۰ درصد از موفقیت ما، نتیجه ی بکارگیری فناوری جدید است. اما ۸۰ درصد از آن، ثمره ی فرهنگ حاکم بر شرکت است.”

در واقع آنها درست می گفتند، چراکه ما عینا همان فناوری های بکار گرفته شده در شرکت های رهسپار تعالی را در شرکت های هم تراز هم دیدیم، اما آنها نمی توانستند نتایج مشابهی را پدید آورند. همچون مسابقات اتومبیلرانی که عامل متغیر اولیه در بردن، اتومبیل نیست بلکه راننده و گروه اوست. البته این بدان معنا نیست که اتومبیل اهمیتی ندارد، اما در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد.

متوسط بودن، ابتدا و قبل از هر چیزی، نتیجه ی ناتوانی مدیریت است، نه ناتوانی فناوری. وقتی از فناوری و تکنولوژی بعنوان یک عامل شتاب دهنده یاد می کنیم، در واقع برای شرکت های هم تراز هم همانگونه عمل می کند اما در جهت معکوس و روند نزولی این شرکت ها.

بدانیم که: تکنولوژی عامل مهمی است، چراکه شما نمی توانید حرکت کند داشته باشید و با این وضعیت امید رسیدن به بهترین سطح را داشته باشید. اما فناوری به خودی خود، هرگز اولین عامل موفقیت و شکست نیست.

در واقع، اتکای نابخردانه بر فناوری یک نقطه ضعف است، نه قوت. بله، وقتی از تکنولوژی به درستی استفاده شود، وقتی تکنولوژی با یک دریافت ساده، روشن و منسجم که ریشه در درکی عمیق دارد، ادغام شود، آن گاه محرک اصلی در سرعت بخشیدن به حرکت خواهد بود. اما اگر به نادرستی از آن استفاده شود و هیچ درک عمیقی از اینکه این تکنولوژی چگونه با دریافتی روشن و منسجم پیوند می خورد، وجود نداشته باشد، در آن صورت صرفا به روند نابودکننده ای که به دست خودتان ساخته اید، سرعت می بخشید.

(منبع: از خوب به عالی، جیم کالینز)

ادامه ی مقالات “از خوب به عالی” را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن