از خوب به عالی : تاثیر چرخه رشد

از خوب به عالی : تاثیر چرخه رشد
مجموع 5 از 3 رای

تاثیر چرخه رشد

از خوب به عالی : تاثیر چرخه رشد

شرکت های رهسپار تعالی این حقیقت ساده را دریافته بودند که قدرت زیادی در حرکت تدریجی و حصول دستاوردها نهفته است. وقتی این کار را به نحوی انجام دهید که مردم روند حرکت شما را ببینند و احساس کنند، آن گاه با شور و شوق به سوی شما می آیند. ما این را تاثیر چرخه ی رشد نامیدیم و این نه تنها در مورد سرمایه گذاران بیرونی، بلکه در خصوص گروه های موسس درونی نیز صدق می کند.

ما در واقع بر آن بودیم که جواب این سوال را پیدا کنیم که شرکت های رهسپار تعالی، چگونه مردم را به مشارکت تشویق می کنند؟ اما در کمال حیرت متوجه شدیم که موضوع مشارکت، مهم ترین چالش مدیران این شرکت ها نیست.

بدانیم که: بدیهی است که شرکت های رهسپار تعالی، تعهدات خود را به خوبی انجام می دادند و از مشارکت مردمی فوق العاده ای برخوردار بودند؛ اما مساله اینجاست که آنها هرگز وقت زیادی را به تفکر در این مورد اختصاص ندادند.

مدیران شرکت های رهسپار تعالی، مایل نبودند از همان ابتدا، اهداف بزرگ خود را به عموم اعلام کنند. برعکس، آنها شروع به گرداندن این چرخه در راستای فکری خود کردند و پس از اینکه چرخه ی رشد آنها شتاب گرفت، رو به مردم کرده و گفتند: ببینید، اگر ما پیوسته این چرخ را حرکت دهیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانیم کاری را انجام دهیم.”

بدانیم که: وقتی چرخه ی رشد به جای شما حرف می زند، لازم نیست با شور و شوق اهداف خود را بازگو نمایید. خود مردم با دیدن شتاب چرخه ی رشد، به این نتیجه می رسند: “خیلی عالیست، اگر ما به این کار ادامه دهیم، ببینید به کجا می توانیم برویم!” مردم بین خود تصمیم می گیرند که این حقیقت بالقوه را به نتایج عینی تبدیل کنند، هدف تقریبا خود به خود به وقوع می پیوندد.

با خود فکر کنید که افراد شایسته بیش از هر چیزی خواهان چه هستند؟ آنها می خواهند بخشی از تیم برنده باشند. آنها می خواهند در حصول دستاوردهای قابل رویت و ملموس نقش داشته باشند. آنها می خواهند هیجان موثر بودن را در چرخه ای که با سرعت تمام حرکت می کند احساس کنند.

افراد شایسته وقتی تصمیم ساده ای را می بینند که حاصل رویارویی با حقایق دردناک بوده است می گویند: “این کار به نتیجه خواهد رسید. من را هم در گروه خود بپذیرید.” مردم وقتی اتحاد یکپارچه ی گروه مدیران را در لوای برنامه ای ساده و به دور از خودخواهی و همچنین ویژگی های خاص مدیریت سطح پنجم را می بینند، از بدگمانی خود دست برمی دارند.

وقتی مردم کم کم نیروی جادویی این شتاب را حس می کنند؛ وقتی کم کم نتایج مملموس را می بینند، وقتی می توانند حس کنند که چرخه ی رشد سرعت می گیرد؛ آن گاه بخش اعظمی از آنان مشتاقانه تمایل دارند که شانه های خود را زیر این چرخ بگذارند و آن را به سمت جلو فشار دهند.

(منبع: از خوب به عالی، جیم کالینز)

ادامه ی مقالات “از خوب به عالی” را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن