اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

سلام آموزش ساخت نرم فزار Note تقریبا تمام شده است، در ادامه می خواهیم جزئیات بیشتری درباره ی GreenDAO  که یک ORM برای کار با دیتابیس Sqlite است بدانیم در این قسمت جزئیات GreenDAO را با…

Page 1 از 212