الوپیک ، اولین پیک موتوری آنلاین ایرانی

یادداشت‌های مربوط به هدف‌هایتان را به دیوار بکوبید تقریباً در همۀ مؤسسات، رهبران برنامه می‌ریزند، آن را با مدیر ارشد در میان می‌گذارند و بعد از تصویب مدیر ارشد درصدد اجرای آن بر می‌آیند. چگونه…

تاکنون چندین نویسنده کوشیده‌اند تا ویژگی‌های شخصی رهبران اثربخش را شناسایی کنند. تقریباً همگی اتفاق نظر دارند که آنان در هدف قاطعیت دارند و در عزم خود راسخ هستند. آن‌ها می‌توانند دیدگاه یا هدف مورد…

به عنوان رهبر یکی از وظایف شما ایجاد نظم، صلح و دوستی در گروه است. این بدان معناست که اگر اختلافی میان اعضای گروه شما بروز کرد باید به صحبت‌های طرفین گوش بدهید و برای…

چیزی به نام رهبر عالی و صددرصد بی کم و کاست نداریم. هر رهبری اشتباه می‌کند. مهم این است که رایج‌ترین اشتباهات را شناسایی کنیم تا از تکرار این اشتباهات بکاهیم. ۱. از اشتباهات خود…

Page 1 از 11