ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

سخنگو بودن رهبر

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

برای رهبر شدن، نیازی نیست که دانشمند متخصص سفینه های فضایی یا جراح مغز باشید؛ تنها هوشمند بودن کافیست. یکی از جنبه های مهم هوشمندی رهبران این است که می توانند اطلاعات محدود را بگیرند…

تفاوت میان رهبری و مدیریت اغلب الگوهای مدیریتی مبتنی بر ایده ی بازخوردی است. به این معنی که، با توجه به اطلاعاتی که دریافت می کنید، می توانید رفتارتان را اصلاح کنید. رهبری خود مبتنی…

یادداشت‌های مربوط به هدف‌هایتان را به دیوار بکوبید تقریباً در همۀ مؤسسات، رهبران برنامه می‌ریزند، آن را با مدیر ارشد در میان می‌گذارند و بعد از تصویب مدیر ارشد درصدد اجرای آن بر می‌آیند. چگونه…

تاکنون چندین نویسنده کوشیده‌اند تا ویژگی‌های شخصی رهبران اثربخش را شناسایی کنند. تقریباً همگی اتفاق نظر دارند که آنان در هدف قاطعیت دارند و در عزم خود راسخ هستند. آن‌ها می‌توانند دیدگاه یا هدف مورد…

به عنوان رهبر یکی از وظایف شما ایجاد نظم، صلح و دوستی در گروه است. این بدان معناست که اگر اختلافی میان اعضای گروه شما بروز کرد باید به صحبت‌های طرفین گوش بدهید و برای…

چیزی به نام رهبر عالی و صددرصد بی کم و کاست نداریم. هر رهبری اشتباه می‌کند. مهم این است که رایج‌ترین اشتباهات را شناسایی کنیم تا از تکرار این اشتباهات بکاهیم. ۱. از اشتباهات خود…

Page 1 از 11