چگونه مجموعه ای کارآمد داشته باشیم؟(۵)

چگونه مجموعه ای کارآمد داشته باشیم؟(۵)
مجموع 5 از 5 رای

مدیریت بازدهی مجموعه

در راستای تکمیل راهکارهای مدیریت بازدهی مجموعه، که در مقالات قبل تحت عنوان “چگونه مجموعه ی کارآمد داشته باشیم؟” ارائه شدند؛

امروز به بررسی دو راهکار دیگر در زمینه ی مدیریت بهتر مجموعه و افزایش کارآمدی می پر دازیم.

  • به یکدیگر فیدبک بدهید!

هیچ امیدی به کارآمد بودن یک کارمند نیست، اگر او نداند کارامد است یا نه!

به همین دلیل است که بازنگری و اندازه گیری عملکرد کارمندان ازموارد حائز اهمیت در امور مدیریتی به حساب می آید.

پس از بازنگری عملکرد فرد، باید با او جلسه ای گذاشته شود. در این جلسه باید زمینه هایی که فرد در آن فوق العاده است و زمینه هایی که نیاز به پیشرفت دارد را با او در میان بگذارید.

کارآمدی یک فرد تماما مربوط به کارهایی که می تواند آن را به بهترین نحو انجام دهد نیست. بلکه برخی از مسئولیت های آنها روی شانه های شما قرار دارد. اما شما یک روانشناس نیستید، پس می توانید پس از بررسی عملکرد کارمند از او بپرسید؛ من چه کمکی می توانم بکنم که تو پیشرفت کنی؟

شاید آنها به کمی راهنمایی یا کمی فضای برای استفاده از خلاقیت های خود داشته باشند.

این کار نه تنها باعث پیشرفت کارکنان می شود بلکه شما فرهنگ چگونگی تعامل و صحبت کردن با یکدیگر را ارتقا می دهید.

  • بزرگ تصور کنید!

چیزهایی که در حال حاضر نا کارآمد به نظر می آیند، ممکن است در طول زمان به پیشرفت شما کمک کند.

پس قبل ازینکه هر کاری انجام دهید به نتیجه ی آن و پیامدهایی که ممکن است در پی داشته باشد فکر کنید.

برای مثال ممکن است استفاده از یک نرم افزار خاص برای کل مجموعه هزینه بر باشد و شما صرف نظر از نتیجه ی مثبتی که روی  بازدهی مجموعه خواهد داشت از خرید آن صرف نظر کنید. در نهایت چیزی که عاید شما خواهد شد این است که چندن برابر آن هزینه را بر اثر اتلاف وقت و انرژی از دست خواهید داد.

منبع: zenefits

ترجمه: آتنا نحوی

در نهایت دراهکارهایی همچون واگذاری مسئولیت، تطابق مسئولیت با توانایی، ارتباط مؤثر، تبیین واضح اهداف، تشویق، حدف کارهای اضافی، آموزش، دور کاری، دادن فیدبک و فکر کردن به نتیجه قبل از عمل، در مجموع میتوانند بازدهی مجموعه را تا حد قابل توجهی افزایش دهند.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن