ویژگی های یک آگهی

ویژگی های یک آگهی
به این مقاله امتیاز دهید

آگهی

در ادامه ی سری مقالات استراتژی های اثربخش تبلیغات مطلب زیر را دنبال کنید

آگهی چیست؟

گرچه مفهوم آن تا حدودی مبهم است، یک تعریف عملیاتی خوب برای آن، چنین است: آگهی، یک ارتباط هدفمند و برنامه ریزی شده است که با پرداخت پول و به منظور آگاهی دادن و یا ترغیب یک یا چند نفر انجام می گیرد.
اکنون خوب است که واژه های کلیدی این تعریف را بررسی کنیم.

نخست: پرداخت پول.

آگهی ای را که برای آن پول پرداخت نشده است به هیچ وجه و مطلقا نمی توان آگهی نامید. چنانچه هیچ هزینه ای از هر نوع در این فرایند مطرح نباشد، به راحتی می توان چنین ارتباطی را یک آوازه گری خوب تلقی کرد و ممکن است ترغیب کننده باشد، اما به لحاظ فنی نمی توان آن را تبلیغات دانست، مگر آنکه آگهی از نوعی باشد که به شکلی استادانه از پرداخت پول معاف شده است ( مثلا شاید برای یک مؤسسه خیریه یا چیزی نظیر آن).

دوم: ارتباط.

هر آگهی می کوشد که بین فرستنده و گیرنده، پل بزند. این پل، یک ارتباط است. خریدن تمامی فضای یک صفحه در یک روزنامه و خالی نگه داشتن آن، تبلیغ کردن نیست. آگهی، اعم از اینکه حاوی واژه ها یا تصاویر، یا معمولا هر دو باشد، باید پیامی را به هرکس که آن را می بیند یا می شنود، منتقل کند.

سوم: هدفمند و برنامه ریزی شده.

همان گونه که خواهیم دید، همه آگهی ها از لحاظ دستیابی به هدفهای پیش بینی شده، مؤثر واقع نمی شوند. این حقیقت که یک آگهی به هدفهایش نمی رسد، از اعتبار آن به عنوان یک آگهی نمی کاهد. آنچه اهمیت دارد، هدف است.

چهارم: آگاهی دادن و یا ترغیب.

بسیاری از افراد، و عمدتا منتقدانی که نگاهی خصمانه به تبلیغات دارند، کوشیده اند که بین تبلیغات اطلاع رسان و تبلیغات ترغیبی، تمایز قائل شوند. اولی، بنابر عقیده عموم، پذیرفتنی و مطلوب تلقی می شود، و دومی کمتر پذیرفتنی یا کاملا غیرقابل قبول است.

منبع: استراتژی های اثربخش تبلیغات(وینستون فلچر)

ادامه ی سری مقالات استراتژی های اثربخش تبلیغات را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن