ویژگی های یک آگهی (۲)

ویژگی های یک آگهی (۲)
به این مقاله امتیاز دهید

آگهی

در ادامه ی مقاله ی استراتژی های اثربخش تبلیغات مطلب زیر را دنبال کنید.

در دنیای واقعی، خط کشیدن بین اطلاع رسانی و ترغیب، ناممکن است. همه اطلاعاتی که تبلیغ کننده در یک آگهی قرار میدهد، گرایش به ترغیبی بودن دارد (مگر آنکه بر پایه یک ضرورت قانونی مطرح شده باشد).
اما از آنجاکه نقش ترغیبی تبلیغات، مستمر است، بهتر است بگوییم که همه آگهی ها با هدف «اطلاع رسانی و یا ترغیب» عرضه می شوند. با این حال، آگهی ای را که قرار است هیچ تأثیر ترغیبی، از هر نوعی، نداشته باشد، باز هم به سختی می توان آگهی نامید.
سرانجام،

پنجم: یک یا چندنفر.

همه آگهی ها خطاب به آدمها عرضه می شوند. آگهی، گاهی فقط یک نفر را مخاطب قرار میدهد و گاهی خطاب به میلیونها نفر عرضه می شود. هنگامی که عامه مردم درباره تبلیغات فکر می کنند، تقریبا همیشه تبلیغات توده وار در رسانه های جمعی را در نظر می آورند. این همان مفهومی است که مطلب حاضر برمحور آن نوشته شده است.

اما آگهی های کوچک و طبقه بندی شده، بخش بزرگی از تبلیغات، به ویژه در رسانه های چاپی و اینترنت را تشکیل میدهند و هرگز نباید آنها را فراموش کرد. در بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر، بیش از ۴۰ درصد درآمدهای تبلیغات در رسانه های چاپی از محل تبلیغات طبقه بندی شده (نیازمندیها) تأمین می شود. البته این درصد در سطح جهان، روبه کاهش است، زیرا اینترنت، در حال جذب مقادیر زیادی از آگهی های طبقه بندی شده رسانه های سنتی است.
مسئله مهم این است که تعریف ارائه شده برای آگهی باید به طور جدی مورد توجه و در معرض بررسی قرار گیرد، زیرا بسیاری از فعالیتها و لوازم ارتباطی که از نظر عامه مردم، آگهی تلقی می شوند، به سختی و به ندرت در این مطلب مطرح شده اند. تأکید اصلی، بر تبلیغات تودهای مصرف کننده در رسانه های اصلی مانند تلویزیون، روزنامه، مجله، پوستر، رادیو، و اینترنت – گذارده خواهد شد؛ به عبارت دیگر، توجه خود را بیشتر معطوف به معنایی از تبلیغات می کنیم که بیشتر مردم در بیشتر اوقات برای تبلیغات در نظر می گیرند.

سری مقالات استراتژی های اثربخش تبلیغات را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن