قدر زندگی را بدانید!

قدر زندگی را بدانید!
مجموع 5 از 2 رای

قدر زندگی را بدانید!

قدر زندگی را بدانید!

در انتهای بسیاری از نامه ها، از این عبارت استفاده می کنم: “قدر زندگی را بدانید.” از این کلمات در امضای کتاب برای خوانندگان کتاب هایم و پیغام گیر منشی تلفنی نیز استفاده می کنم. این عبارت یکی از راه ها برای یادآوری به مردم است که زندگی گرانبهاست و ما چقدر خوش شانس هستیم که زنده، روی این کره ی خاکی قرار داریم.

منظورم از بیان این کلمات، دقیقا همین است که می گویم. در حقیقت، من معتقدم که سپاسگزاری یکی از ابزارهای زندگی آرامش بخش است. سپاسگزاری راهی برای قرار دادن تقریبا هر موردی در جایگاه مناسب و مطابق اهمیت آن است.

بیشتر اوقات، ما برای این ارمغان زندگی ارزشی قائل نمی شویم. با شتاب به هر سو می رویم. گویی به جای آنکه واکنش های ما ناشی از تعقل باشند از عادت نشات می گیرند. به بزرگ ترین اولویت های خود توجه نمی کنیم. ما اغلب نه فقط آنچه را که داریم، بلکه خود زندگی را نیز درک نمی کنیم و نمی شناسیم.

دریافتم که وقتی ارمغان زندگی را می شناسم، بسیاری از “مسائل کوچک” در نظرم خرد می شوند و از اهمیت شان کاسته می شود. قدرشناسی، دید من به امور را در جایگاه مناسب خود قرار می دهد و عصبانیت و واکنش پذیری ام را کاهش می دهد. در حقیقت، وقتی واقعا احساس سپاسگزاری می کنم، به نظر نمی رسد هیچ چیز من را به خود مشغول سازد. گاهی اوقات حتی به اوضاع آشفته نیز دیدی فکاهی دارم.

وقتی به دیگران یادآوری می کنید که قدر زندگی را بدانند، تا خود چنین نباشید نمی توانید به دیگران چنین نصیحتی کنید. به یاد همسر، فرزند، دوست، مادر، پدر، همسایه یا هر شخص دیگری بیاورید که قدر زندگی را بدانند و مشاهده کنند که شما از انجام آن چه نتیجه ای گرفته اید.

احتمالا شما احساس حق شناسی و در مجموع احساس خوب را در خود حس می کنید. زندگی شما بهتر شده است و همین اتفاق برای اطرافیان شما نیز پیش می آید. قدرشناسی از زندگی، مهر و محبت، تواضع و فروتنی، سخاوت و بخشش را به شما یادآوری می کند. به شما یادآوری می کند که بیشتر از لحظات استفاده کنید، توقف کنید و گل های رز را استنشاق نمایید.

من از شما می خواهم این روش را ملکه ی ذهن خود کنید و آن را در زندگی روزانه ی خود بکار ببرید. به دیگران نیز یادآوری کنید که قدر زندگی را بدانند. با این کار خدمتی بزرگ به خود نوع بشر خواهید کرد.

(منبع: از کاه کوه نسازید، دکتر ریچارد کارلسون)

ادامه ی مقالات خانواده ی موفق را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن