قدرت زمان : ترتیب دهی به ارزشها

قدرت زمان : ترتیب دهی به ارزشها
مجموع 5 از 1 رای

ترتیب دهی به ارزشها

قدرت زمان : ترتیب دهی به ارزشها

ترتیب اهمیت موضوع های مختلف زندگی مانند خانواده، کار و روابط با دیگران از نظر انسان های مختلف متفاوت است. قاعده این است که ما همیشه چیزی را نسبت به چیز دیگر با ارزش تر می دانیم. در هر موقعیتی همیشه چیزی را انتخاب می کنیم که از نظر ما نسبت به چیزهای با ارزش تر است. تنها موقعی که مجبور می شویم بین دو گزینه از ارزش هایمان یکی را انتخاب کنیم برایمان روشن می شود که کدام یک برایمان ارزشمندتر است. ترتیب ارزش ها شخصیت و ویژگی شما را تعیین می کند. تغییر ترتیب ارزش ها در واقع شخصیت شما را تغییر می دهد.

در اینجا نمونه ای ارائه می شود که نشان میدهد چطور ارزش های مشابه ولی با اولویت مختلف شخصی را از شخص دیگر متمایز می سازد. تصور کنید شما دو کارمند دارید به نام های بیل و تام. هر دوی آنها در زندگی سه ارزش را دنبال می کنند: خانواده، سلامتی و موفقیت شغلی. ولی اولویت بندی ارزش هایشان با هم متفاوت است. ترتیب اولویت ارزش های بیل خانواده، سلامتی و موفقیت شغلی است. ارزش خانواده برای بیل بیشتر از سلامتی و موفقیت شغلی است و ارزش سلامتی بیشتر از موفقیت شغلی است. هر وقت مجبور می شود بین این چند چیز یکی را انتخاب کند خانواده اش اول از همه قرار می گیرد. تام نیز به همین ارزش ها معتقد است ولی ترتیب آنها متفاوت است.

ترتیب اولویت او عبارت است از موفقیت شغلی، خانواده و بعد سلامتی. هر موقع او مجبور می شود بین موقعیت شغلی و خانواده یکی را انتخاب کند موفقیت شغلی اول، خانواده دوم و سلامتی او در مرحله سوم قرار می گیرد. مسئله اینجاست. آیا بین بیل و تام اختلاف شخصیت وجود دارد؟ آیا این اختلاف زیاد است یا کم؟ دوست دارید با کدام یک از آنها دوست می شدید؟ به کدام بیشتر می توانید اعتماد داشته باشید و با کدام یک می توانید راحت تر باشید؟ وقتی دیگران را از نقطه نظر ارزش هایشان ارزیابی کنید، پاسخ این سؤال ها روشن می شود.

شما همان ارزشهایتان هستید

ارزش های واقعی شما در همه شرایط تنها با اعمال تان و انتخاب هایی که دارید مشخص می شود. خیلی از افراد می گویند خانواده از همه چیز در زندگیشان مهم تر است ولی وقتی به نحوه سازماندهی وقت شان دقت می کنیم از اعمالی که انجام میدهند روشن می شود که کار، بازی گلف و معاشرت با دیگران و سایر فعالیت ها برایشان ارزشمندتر از خانواده است چرا که اولویت بندی وقت شان بر این اساس است.

مجردها و متاهل ها و صاحبان فرزند ارزش هایشان با هم متفاوت است. ارزش های شما به عنوان یک نفر آدم مجرد که مسئولیتی در قبال دیگران ندارد ممکن است اول کارتان، بعد معاشرت، مسافرت، تفریح، ورزش و سایر فعالیت ها باشد. ولی به محض اینکه ازدواج می کنید و تشکیل خانواده می دهید و بچه دار می شوید، ناگهان ارزش های شما به میزان چشمگیری تغییر می کند. تقریبا یک شبه، همسر و فرزندان تان نسبت به سایر موارد در اولویت قرار می گیرند. نقطه شروع مدیریت زمان و تعیین اولویت ها این است که فکر کنید واقعا چه کسی هستید و چه چیزی برایتان اهمیت بیشتری دارد. بعد از این کار باید فعالیت هایتان را به نحوی تنظیم کنید و آنها را مورد بازنگری قرار دهید که آنچه مهم تر است همیشه قبل از آنچه اهمیت کمتری دارد قرار بگیرد.

منبع: (قدرت زمان، اثر برایان تریسی)

ادامه ی مقالات قدرت زمان را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن