زبان بدن :نشان دادن احساسات ازطریق طرز قراردادن پاها

زبان بدن :نشان دادن احساسات ازطریق طرز قراردادن پاها
مجموع 5 از 3 رای

زبان بدن

زبان بدن :نشان دادن احساسات از طریق طرز قرار دادن پاها

از آنجا که پاها نسبت به دیگر قسمت های بدن از مغز دورترند، توده ی خاکستری مغز کنترل کمتری روی آنها نسبت به دست ها یا حالات صورت دارد. شما از اینکه پاها در چه جهتی قرار دارند یا چه حرکاتی انجام می دهند نسبت به چشم ها که خیلی به مغز نزدیک ترند، آگاهی کمتری دارید.

اشاره به مکان دلخواه

انسان با دو پا خلق شده است که هدف آن بردن فرد به مکان دلخواه و بیرون آوردن او از مکان ناخوشایند است. مکانی که پای شما به آن اشاره می کند، همان جایی است که تمایل دارید بروید. همه ی ما تجربه ی صحبت با افرادی را داشته ایم که مایل بوده اند هر جای دیگری به جز آن مکان باشند. چنین فردی در حالیکه صورتش لبخند می زند و سرش را به علامت تایید تکان می دهد، پاهایش به جایی به دور از شما اشاره می کنند.

وقتی پاها و بالا تنه همزمان به یک جهت اشاره می کنند، فرد نگرشی باز یا مقتدرانه دارد.

پاهای شما مانند فِلِشی که جهت فکر شما را نشان می دهد عمل می کند و مثل آهنربا به سمت کسی که برایتان جذاب است اشاره می کند.

اگر قصد دارید به کسی بفهمانید که به او علاقه مند شده اید، پای خود را در حالت اشاره به او قرار دهید. اگر می خواهید وارد بحث خاصی شوید یا به شخصی علاقه مندید، یک پایتان را در جهت او جلوی پای دیگر قرار دهید تا فاصله ی بین تان کمتر شود. اگر از طرف مقابل یا حرف های او خوشتان نمی آید، پایتان را همان عقب نگه دارید. اگر نشسته اید و طرف مقابل برای هم صحبتی با شما از خود اشتیاقی نشان نمی دهد، پایتان را زیر صندلی جمع کنید.

اگر به صحبت با کسی مشغولید که گویی حواسش تمام و کمال معطوف به شما نیست، به سمتی نگاه کنید که پاهایش اشاره می کنند.

(منبع: زبان بدن به زبان آدمیزاد، الیزابت کونکه)

ادامه ی مقالات زبان بدن را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن