زبان بدن :نحوه ی ایستادن

زبان بدن :نحوه ی ایستادن
مجموع 5 از 2 رای

زبان بدن

زبان بدن :نحوه ی ایستادن

گاهی در زندگی باید قدمی بردارید و تصمیم راسخی بگیرید. احتمالا در این مواقع استوار می ایستید و شروع به کاری می کنید که باید انجام دهید. در بعضی مواقع هم به خود سخت نمی گیرید و مدام از این شاخه به آن شاخه می پرید.

حتما تا به حال پایتان را محکم به زمین کوبیده اید، یا حداقل کسی را در حال انجام این کار دیده اید؛ یا در اتاق خواب روی یک پا ایستاده یا روی نوک پایتان از شدت هیجان بالا و پایین پریده اید. در این مقاله و سری مقالات بعد، به موقعیت های مختلف ایستادن فرد در حالت روحی و شرایط مختلف می پردازیم. همچنین درمی یابیم که جلو عقب رفتن پاها و جهت انگشتان چه مفهومی دارند.

نشان دادن تعهد و نگرش از طریق نحوه ی ایستادن

اساس هرگونه ایستادن این است که هر دو پای فرد زیر باسن قرار می گیرد، به نحوی که وزن بدن به طور مساوی روی هر دو پا تقسیم شود. انتخاب فرد در مورد نحوه ی ایستادن بستگی به این دارد که می خواهد چه پیامی را منتقل کند و چگونه به نظر برسد. نحوه ی ایستادنِ فرد نشان دهنده ی تاثیرِ تجربیاتِ زندگی بر او و همچنین موقعیت اجتماعی اش است.

از روی نحوه ی ایستادنِ یک شخص می توان به موقعیت او پی برد. یک ملکه هرگز قوز نمی کند. یک افسر پلیس با ورود مافوق اش به اتاق خبردار می ایستد و یک خدمتکار جلوی صاحب کارش تعظیم می کند.

کسی که با شانه های تاخورده قوز می کند و سرش را پایین می اندازد و پاهایش را به سمت داخل قرار می دهد، تابعیت و فرمانبرداری و در عین حال بی مسئولیتی خود را نشان می دهد؛ بگذریم از اینکه این فرد اهل عقب نشینی و کنار کشیدن است. در مقابل، افرادی که وزن شان را روی هر دو پا تقسیم می کنند و پاهایشان را ثابت و محکم زیر بدن نگه می داند، با اعتماد به نفس و مطمئن به خود جلوه می کنند، به شرط آنکه بقیه ی اعضای بدن در هماهنگی با پاها عمل کنند.

وقتی در چنین حالتی می ایستید بدن به طور طبیعی تمایل دارد سر را بالا نگه دارد و شانه ها را عقب بکشد و شکم را به داخل ببرد. خدایا! درست مانند یک فرد پیروز ایستاده اید!

اگر می خواهید دیدگاه کسی را ارزیابی کنید، به نحوه ی ایستادن او دقت کنید. معمولا انسان ها تصمیم های مهم را وقتی می گیرند که هر دو پایشان ثابت و استوار روی زمین قرار گرفته است. اگر می خواهید قدرتمند و با نفوذ و مسلط به نظر برسد، طوری بایستید که پاهایتان کمی از هم فاصله داشته باشند و وزن تان روی هر دو پا یکسان تقسیم شود.

(منبع: زبان بدن به زبان آدمیزاد، الیزابت کونکه)

ادامه ی مقالات زبان بدن را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن