زبان بدن : مشارکت یا مبارزه

زبان بدن : مشارکت یا مبارزه
مجموع 5 از 1 رای

زبان بدن

زبان بدن : مشارکت یا مبارزه

  • مشارکت

وقتی با فردی دیگر به انجام کاری مشغولید یا اگر پی ببرید که با کسی هم فکرید، به احتمال زیاد در کنار یکدیگر می نشینید. اکثر افراد هنگام کار با فردی دیگر روی پروژه ای مشترک، ناخودآگاه در این وضعیت می نشینند. این موقعیت به شما این امکان را می دهد که به راحتی به همکار خود نگاه کنید.

همچنین می توانید از این موقعیت نزدیک، رفتار طرف مقابل را منعکس کنید. باید مطمئن شوید فردی که در کنارش نشسته اید، احساس نمی کند به حریمش تجاوز شده است.

وقتی شخص سومی را به موقعیت مشارکتی وارد می کنید، وضعیت قرار گیری شما نسبت به آن دو نفر تعیین می کند که هر یک از افراد پشت میز چگونه به نظر می رسد. در این موقعیت با نشستن در کنار فرد اول یا در حالیکه گوشه ی میز بین شماست، به فرد جدید نشان می دهید که با فرد اول متحدید. از این موقعیت می توانید از طرف فرد اول با فرد سوم صحبت کنید و از او سوالاتی بپرسید. در مزایده ها، این موقعیت را “جانبداری از رقیب” می نامند.

برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران همیشه باید به دنبال پی بردن به دیدگاه آنها باشید تا کاری کنید در کنار شما احساس راحتی کنند و مطمئن شوید که نسبت به کار کردن با شما حس خوبی دارند. با نشستن در گوشه ی میز، یا وضعیت مشارکتی در مقایسه با وقتی که در موقعیتی ستیزه جویانه قرار می گیرید که در آن مکالمات کوتاه تر و صریح ترند، مشارکت بیشتری نصیب شما می شود.

  • مبارزه و دفاع

نشستن پشت میز مقابل فرد دیگر، مانعی بین شما ایجاد می کند و جوی خصمانه یا تدافعی بوجود می آورد. این مانع بعنوان پایه ای عمل می کند که با تکیه بر آن هر یک از دو طرف می تواند موضع محکمی اتخاذ کند و از دیدگاهش دفاع کند. نشستن یا ایستادن به صورت رخ به رخ نشان می دهد که به احتمال قوی قرار است برخوردی اتفاق بیفتند (حیوانات هنگام حمله با سر به سمت هم می آیند).

فردی که به او حمله شده، سریعا حفاظی برای دفاع از خود دست و پا می کند. این حفاظ می تواند اندازه ی گذاشتن دست ها روی سینه، نامحسوس یا مثل فعال کردن ساز و کار دیوار دفاعی، فاحش و مشخص باشد.

در فضای کار، نشستن در یک سوی میز درست در مقابل فرد دیگر وجود جوی رقابتی را نشان می دهد. در یک موقعیت اجتماعی مثل مهمانی شام یا رستوران، این وضعیت، مثبت به نظر می رسد؛ زیرا امکان گفتگو را فراهم می کند.

اگر می خواهید کسی را در یک محیط کاری توبیخ کنید یا رئیس بودن خود را نشان دهید، پشت میز خود مستقیما روبروی طرف مقابل بنشینید.

تحقیقات نشان می دهد مدیرانی که از میز خود بعنوان مانع استفاده نمی کنند، شنوندگانی فعالی و منصف به نظر می آیند و بعید است اهل تبعیض باشند.

(منبع: زبان بدن به زبان آدمیزاد، الیزابت کونکه)

ادامه ی مقالات زبان بدن را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن