دینامیت موفقیت : راه میانبری برای ثروتمند شدن هست؟

دینامیت موفقیت : راه میانبری برای ثروتمند شدن هست؟
مجموع 4.5 از 2 رای

راه میانبری برای ثروتمند شدن هست؟

دینامیت موفقیت : راه میانبری برای ثروتمند شدن هست؟

میانبر بدین معناست: «راهی که مستقیم تر و سریع تر از سایر راه ها باشد.»

پس از بررسی های فراوان ما توانستیم دستورالعمل موفقیت را دسته بندی کنیم:

نگرش ذهنی مثبت

هدف مشخص

ثبات قدم

تفکر صحیح

انضباط شخصی

ذهن کنترل شده

التزام عملی

شخصیت مناسب

خلاقیت شخصی

اشتیاق

توجه متمرکز شده

کار گروهی

عبرت از شکست ها

تصویر ذهنی خلاق

تقسیم بندی زمان و سرمایه

حفظ سلامت جسمی و روحی

استفاده از قدرت های نامحدود جهان

چرا این چند دستورالعمل را تکرار کردیم؟ چون می خواهیم راه میانبر رسیدن به ثروت را به شما نشان دهیم. می خواهیم مستقیم ترین راه را بروید و برای حرکت در مستقیم ترین راه باید با نگرش ذهنی مثبت فکر کنید. کلمه «فکر کردن» یک نماد است و معنای آن به این بستگی دارد که شما چه کسی هستید.

شما محصول وراثت، محیط، بدن، سطح هوشیار و نیمه هوشیار ذهن، تجربه، شرایط خاص زمانی و مکانی و چیزهای بیشتر، به همراه قدرت های شناخته شده و ناشناخته هستید.

هنگامی که با نگرش ذهنی مثبت فکر کنید، تمام این موارد را می توانید تحت سلطه خود بگیرید، بر آنها اثر بگذارید و آنها را متعادل و هماهنگ سازید. شما می توانید فقط برای خودتان فکر کنید. بنابراین، راه میانبر برای ثروتمند کردن شما در این جمله خلاصه می شود:

“با نگرش ذهنی مثبت فکر کنید و ثروتمند شوید؟”

می توانید تمام این کارها را انجام دهید و با مرور زمان موفق شوید اما به شرط اینکه باور داشته باشید که می توانید.

ثروت را دفع نکنید، آن را جذب کنید

هر کسی که باشید، بدون در نظر گرفتن سن، تحصیلات یا شغل می توانید ثروت را جذب کنید. همچنین می توانید آن را دفع کنید. ولی ما می گوییم: «ثروت را جذب کنید، آن را دفع نکنید.» این مبحث از دینامیت موفقیت، چگونگی ثروتمند شدن را به شما یاد می دهد.

می خواهید ثروتمند شوید؟ با خودتان روراست باشید. البته که می خواهید! یا اینکه می ترسید ثروتمند شوید؟ شاید بیمار هستید و به همین خاطر، تلاشی برای به دست آوردن ثروت نمی کنید. اگر مشکل این است، کافی است داستان «مایلوسی. جونز»داستان افراد معلولی را بخوانید که کارآفرین شدند. اگر در بیمارستان بستری هستید، با مطالعه، تفکر و برنامه ریزی می توانید در راه جذب ثروت قدم بردارید؛ دقیقا کاری که «جرج استفک» انجام داد. در مطلب بعدی دینامیت موفقیت به این موضوع می پردازیم.

منبع: (دینامیت موفقیت، ناپلئون هیل/کلمنت استون)

ادامه ی مقالات دینامیت موفقیت را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن