تضعیف رقیب : ترفندهای موفقیت ۱۰

تضعیف رقیب : ترفندهای موفقیت ۱۰
مجموع 5 از 1 رای

ترفندهای-موفقیت

در ادامه ی مقاله ی ترفندهای موفقیت به ترفندهایی می پردازیم که به ضعیف کردن حریف می انجامد.

  • ترفند ۵۴: باد را شکار کن تا سایه را به چنگ بیاوری.

شایعه آسیب عظیمی به دشمن وارد می آورد. دشمن مجبور می شود توضیح دهد و از خود دفاع کند، حتا اگر کمترین مدرکی هم ضد او در کار نباشد. استفاده از کلامتان برای تحریک تخیل دیگران باعث میشود به آسانی به هدفتان دست بیابید.

کسی که از عناد و دشمنی آگاه نیست، آسیب خواهد دید.

  • ترفند ۵۵: مرغ را سلاخی کن تا میمون را بترسانی.

گاهی حتا لازم نیست مستقیما به حریفتان حمله کنید. یک شلیک اخطار شاید کافی باشد تا باعث تسلیم او یا صرف نظر کردن از نقشه هایش شود.

  • ترفند ۵۶: سنگ آتش زننده را ببین.

اگر دشمن اشتباهی کرد، آن را ببین و تجزیه و تحلیل کن. با مهارت و دقت کافی می توانید از خطاهای کوچک استفاده کنید.

  • ترفند ۵۷: بدون شمشیر، پیاپی به دشمنت بتاز.

برای این که دشمن را شکست بدهید، به توان جسمانی نیاز نیست. کافیست روحیه و آرامش او را چنان خدشه دار کنید که اختیارش را از دست بدهد، و بی فکر و نابخردانه عمل کند. به این طریق، ضعفهایش را عیان خواهد کرد که بعدها می توانید از آن سود بجویید.

  • ترفند ۵۸: چگونه هیچ را به یک تبدیل کنیم.

اگر کسی برای دشمنش پیام می فرستد، پیامش تمام حقیقت نخواهد بود. اما اگر شخص دیگری همان پیام را برای دشمن بیان کند، حریف از صحت آن نامطمئن خواهد بود. اما اگر شخص دیگری بیاید که مهر تأیید بر صحت آن پیام بزند، حریف نظرش را تغییر میدهد و فورا باور می کند.

  • ترفند ۵۹: از جای امن، آتش را در سمت دیگر ساحل تماشا کن.

اگر ناظر نبردی از فاصله ی دور هستید منتظر بمانید و ببینید کدام طرف می برد و شما از این موقعیت چه منافعی عایدتان می شود.

  • ترفند ۶۰: اگر رقیب شما می خواهد از اسرارتان مطلع شود، شاید شما هم بتوانید از مأمورانش اطلاعاتی به دست بیاورید. در ضمن، می توانید اشاراتی محو به نقشه های تان بکنید و بگذارید بخشهایی بی اهمیت لو برود تا آنها این اطلاعات را انتقال دهند. این کار، حریف را گیج و تضعیف می کند.

و فرمانبرداری، پیروی از جریان آب است.

  • ترفند ۶۱ : سرکرده را دستگیر کن تا از شر دزدان خلاص شوی.

اگر سرکرده های دشمن را محبوس کنید، هر دشمنی به آسانی تسلیم میشود. این چنین، سربازانش روحیه شان را از دست میدهند و سریع پراکنده می شوند.

ادامه ی مقالات ترفندهای موفقیت را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن