بزرگ نمایی

بزرگ نمایی
مجموع 5 از 3 رای

بزرگ نمایی
بزرگ نمایی

هر نادیده انگاشتنی با بزرگنمایی همراه است، یعنی اغراق در برخی جنبه های واقعی. اصطلاح «از کاه کوه ساختن» این حالت بزرگ نمایی را خیلی خوب توصیف می کند. همانطور که یک جنبه از وضعیت کمرنگ شده و نادیده انگاشته می شود، جنبه دیگر با بزرگنمایی خارج از اندازه بزرگ می شود.

زمانی که در رستوران نشستم و از اینکه گارسن برایم یک لیوان آب نیاورد احساس ناامیدی کردم( شرح در مطلب قبلی تحلیل رفتار متقابل)، من نه تنها اختیاراتی را که داشتم نادیده گرفتم و به حساب نیاوردم بلکه قدرتی را برای گارسن قائل شدم که او عملا نداشت، یعنی این قدرت که او تعیین کند من آب بخورم یا نه.

همچنانکه دوست من لیاقت و توانایی گارسن را نادیده میگرفت، در مورد خودش بزرگ نمایی می کرد و نقش قاضی و هیئت ژوری را به خود میداد، آن هم زمانی که او نه شواهد کافی در دست داشت و نه مسؤولیت انجام این کار را.

به وضعیت اخیری فکر کنید که پیامد آن برای شما رضایت بخش نبوده است. این وضعیت مشکلی را ارائه میکند که شما آن را حل نکردید. حال که آنرا دوباره مورد بررسی قرار می دهید، آیا جنبه با جنبه هایی از واقعیت وجود داشت که شما آنها را نادیده گرفتید؟ آیا می توانستید به گونه ای دیگر عمل کنید که در آن زمان به فکر تان نرسید؟ آیا شما توانایی شخص دیگری را برای عمل کردن به شکل خاص نادیده گرفتید؟ آیا در آن موقعیت منابع دیگری در دسترس شما قرار داشت که به فکر استفاده از آنها نیفتادید؟ آیا متوجه می شوید که کجا بزرگ نمایی کردید؟ چه جنبه هایی از خودتان، دیگران و یا موقعیت را خارج از اندازه بزرگ کردید؟

چهار رفتار مختلف نافعالی و بی تفاوتی

زمانی که نادیده میگیرم، این کار را با بیان عبارتی به خودم آن هم در ذهن خودم انجام میدهم. بنابراین نادیده گرفتن به خودی خود قابل مشاهده نیست. از آنجایی که شما نمی توانید فکرخوانی کنید، از هیچ راهی نمی توانید دریابید که من در حال نادیده گرفتن هستم مگر اینکه به گونه ای صحبت کنم و یا رفتار کنم که نشان دهنده این باشد که من در حال نادیده گرفتن هستم.

چهار نوع رفتار وجود دارد که همیشه دلالت بر این دارد که شخص مورد نظر در حال نادیده گرفتن است. این چهار نوع رفتار نافعالی و بی تفاوتی از این قرارند.

هیچ کاری انجام ندادن

سازگاری پیش از حد

بیقراری و حالات تحریکی

بی کفایتی یا خشونت

منبع: (تحلیل رفتار متقابل، یان استورات/ون جونز)

ادامه ی مقالات تحلیل رفتار متقابل را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن