بر عقیده ی خود پابرجا باشید

بر عقیده ی خود پابرجا باشید
مجموع 5 از 1 رای

بر عقیده ی خود پابرجا باشید
بر عقیده ی خود پابرجا باشید

هیچ کسی اجازه ندارد شما را تهدید کند، به زور به کاری وادارد، بر سر شما فریاد بکشد، شما را بزند، رعب و وحشت بیافریند، شما را بترساند، آزارتان دهد، شما را قربانی کند یا به هر صورتی شما را به ستوه آورد. شما یک کارمند هستید، چنانچه کار خود را به درستی انجام نمی دهید، باید شما را به کناری ببرند و اشتباهات تان را به آرامی و معقولانه گوشزد کنند.

هر حالت دیگر سوء استفاده است. شما نباید زیر بار سوء استفاده بروید. مجاز هستید یکباره به آرامی و معقولانه آنها را متوقف کنید، در غیر این صورت حق دارید از راه قانونی جلوی آنها بایستید. باید بدانید چه وقت بر عقاید خود پابرجا باشید.

بدیهی است که اگر شما را دست می اندازند، مانند رفتاری که با دیگران اعمال می کنند شما نمی توانید صحنه را خالی کنید یا برای آنها غیر منصفانه، درخواست اخراج داشته باشید. اگر هر از گاهی رئیس، شما را اذیت می کند، درست مانند رفتاری که با همه ی کارمندن دارد، شما نمی توانید از دادگاه حقوق بشر اروپا بخواهید او را حلق آویز کنند.

صحبت ما درباره ی سوء استفاده واقعی است، نه آشفتگی و بی نظمی هایی که در زندگی کاری پر مشغله خود می بینید.

پابرجایی بر عقیده یعنی استاندارد بودن، مانند زمانی که بر روی شن ها خط می کشید و می گویید؛ “من تا این حد تحمل دارم، اما این نه” یا “من اجازه می دهم این کار را بکنند، اما آن کار را نه.”

بر موضوع پابرجا بودن به معنی قاطعیت است و قاطع بودن یعنی با اعتماد به نفس خط مشی خود را مطرح کردن:

  • اگر با من این طور صحبت شود تحمل ندارم.
  • اگر احساس تهدید بکنم، اتاق را ترک می کنم.
  • من دوست ندارم خودم را در زندان تاریک ببینم، گزارش این اتفاق را به رئیس می دهم.

اگر در وضعیتی جسورانه به استقبال خطر رفتید و با شاخ گاو در افتادید، به اصول خود پایبند باشید و عصبانی نشوید. در غیر این صورت، آنها احساس پیروزی خواهند کرد. بگویید: “من دوست ندارم با من اینگونه رفتار شود. من دوست ندارم مورد تهدید قرار بگیرم.” و بعد از آنجا بروید.

(منبع: قانون موفقیت در بازار کار، ریچارد تمپلر)

ادامه مقالات موفقیت در بازار کار را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن