برندسازی شخصی : داستان خود را بنویسید (۳)

برندسازی شخصی : داستان خود را بنویسید (۳)
مجموع 5 از 2 رای

برندسازی شخصی

برندسازی شخصی : داستان خود را بنویسید (۳)

  • اعتماد سازی با داستان

یکی از راه های ایجاد اعتماد، داستان گفتن است. داستان گفتن، این اجازه را به شنونده ها می دهد که خودشان تصمیم بگیرند که آیا می خواهند به شما و برندی که معرفی می کنید اعتماد کنند یا نه! برای ایجاد اعتماد باید بدانید که چطور از خودتان تعریف کنید.

چه کسی هستید؟ این داستان حتماً نباید بسیار شخصی باشد، ولی باید ارزش های شما را نشان دهد. داستان شما باید نشان دهنده ی توانایی های شما در تشخیص نقاط قوت و ضعف خودتان باشد.

چرا دارید این داستان را تعریف می کنید؟ این نوع داستان به مخاطبانتان اطمینان می دهد که نیت شما خوب است، پیوند بین شما را بیشتر می کند. دلیل تعریف کردن آن را برای این افراد خاص در زمان خاص برایشان روشن می کند.

چشم انداز شما چه ارتباطی با چشم انداز مخاطبتان دارد؟ شما با تعریف کردن داستان، افکار خود را درباره ی آنچه که شدنی است را مطرح می کنید و به طریقی آن را به آنچه که مخاطبتان می خواهد شدنی شود ربط می دهید.

چه چیزهایی برایتان ارزش دارد؟ داستان گفتن، به مخاطبان شما کمک می کند تا با ارزش ها و باورهای شما و نقش آنها در زندگی روزمره تان شما آشنا شوند.

  • برندتان را از شایعات دور نگه دارید

شایعه نوعی داستان گویی درباره دیگران است که اصولاً به بدگویی در مورد دیگران می پردازد. در شایعات از همان عناصر اصلی داستان استفاده می شود تا باور پذیر باشد. شایعات و بدگویی تاثیر منفی بر روی برندتان می گذارد، شهرت و اعتبار همه ی کسانی که در آن دخیل هستند را زیر سوال می برد.

به همین دلیل باید با دیگران ارتباط خوب و عمیقی داشته باشید و شبکه سازی تان را گسترده کنید، سعی کنید در این ارتباطات تصویر خوبی از خود و برندتان بسازید تا از شایعات و بدگویی ها در امان باشید. هنگامی که شما جایگاه خود را به درستی در ذهن ها ثبت کرده باشید کمتر کسی اجازه ی شایعه سازی و بدگویی در مورد شما و برندتان را به خود می دهد، حتی اگر این کار را هم انجام دهد با عکس العملی از جانب دیگران رو به رو می شود که نشان دهنده ی نپذیرفتن صحبتهای اوست.

(منبع: برندسازی شخصی، سوزان کریتون)

در ادامه مقالات برندسازی شخصی همراه ما باشید …


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن