دینامیت موفقیت: آیا فقط عیوب دیگران را می بینید؟

دینامیت موفقیت: آیا فقط عیوب دیگران را می بینید؟
مجموع 5 از 1 رای

آیا فقط عيوب دیگران را می بینید؟

دینامیت موفقیت: آیا فقط عیوب دیگران را می بینید؟

بعد از تمام شدن ماه عسل، اوضاع در خانه سقراط آن طور که باید و شاید پیش نرفت. سقراط و همسرش، عیوب یکدیگر را دیدند. غرور و خودخواهی، سقراط را تحریک کرد. سقراط، خودخواه بود و همسرش مدام به او غر می زد. سقراط همیشه می گفت: «هدف من در زندگی، کنار آمدن با مردم است. من گزانتیپ(همسر سقراط) را انتخاب کردم، چون می دانستم اگر بتوانم با او کنار بیایم، با دیگران هم می توانم کنار بیایم.»

این چیزی است که او می گفت. اما در عمل، گفته هایش با شکست مواجه شد و جالب اینجاست که او فقط با چند نفر توانست کنار بیاید. وقتی همواره می خواهی ثابت کنی که دیگران در اشتباه هستند، به جای جذب، آنها را دفع می کنی و از خود می رانی.

سقراط هم این گونه بود. اما سقراط به خاطر انضباط شخصی خاصی که داشت، گزانتیپ را تحمل می کرد. هر چند اگر سعی می کرد همسرش را درک کند و از همان راهی که برای ازدواج راضی اش کرده بود، بر او تأثیر بگذارد، آن وقت بود که واقعا انضباط و قانونمندی شخصی حقیقی را در خودش پرورش می داد.

او اشتباهات خود را نمی دید و تنها آنها را از چشم گزانتیپ می دید. البته گزانتیپ هم آن قدرها بی تقصیر نبود. سقراط و او، درست مثل خیلی از زن و شوهرهای امروزی بودند. بعد از ازدواجشان، ارتباط احساسی، عاطفی، ادراکی و عشقی را فراموش کردند. آنها تداوم آن مشخصه های شیرین که منجر به ازدواج شد را فراموش کردند. این فراموشی و پشت گوش اندازی، یکی از تارهای عنکبوت فکری است.

سقراط، کتاب دینامیت موفقیت را نخوانده بود. گزانتیپ هم همین طور. چون اگر خوانده بود، می دانست چطور می تواند به شوهرش انگیزه بدهد تا زندگی مشترک شادتری داشته باشند. او هم اگر اشتباه خود را بیشتر از گناه سقراط می دید، می توانست واکنش هایش را کنترل نماید و عملکرد معقولی در برابر واکنش های همسرش داشته باشد.

همچنین می توانست جنبه های مثبت را بیشتر از جنبه های منفی ببیند.

برخلاف سقراط که گناه را از چشم گزانتیپ می دید، بگذارید داستان دیگری را برایتان بگوییم؛ در مورد مرد جوانی که یاد گرفت خودش را در اشتباهات مقصر بداند. اما قبل از آن، بهتر است بفهمیم چگونه عادت غرزدن به وجود می آید.

وقتی دلیل یک مشکل را می دانید، می توانید از آن فرار نمایید یا راه حلی برایش پیدا کنید.«اگر زن به شوهرش مدام غر بزند یا اشتباهش را به رخ او بکشد، اشتباهات شوهر بیشتر می شود و او هم بیشتر غرولند می کند. طبیعی است که وقتی اشتباهات او بیشتر می شود، غرغرهای زن هم افزایش می یابد. هرچه بیشتر غر بزند، اوضاع بدتر می شود تا اینکه هر دو عصبی و ناراحت می شوند. به این ترتیب، ازدواجشان به بن بست می رسد و زندگی شان از هم می پاشد.»

در اولین روز از کلاس های «نگرش ذهنی مثبت؛ علم موفقیت» از مرد جوانی پرسیدند: «چرا در این کلاس ها شرکت می کنی؟» او گفت: «به خاطر همسرم!» همه، به غیر از معلم، خندیدند، چون او می دانست خیلی از خانه ها، به خاطر غرولندهای زن یا شوهر و عدم قبول اشتباهات فردی، فضای شادی ندارند.

او شادی را به خانه اش برد

تقریبا چهار هفته گذشته بود که از مرد جوان پرسیده شد: «با مشکلت چه کردی؟» – حل شد! – فوق العاده است! اما چطور حلش کردی؟ –

فهمیدم وقتی به مشکلی برمی خورم که ناشی از سوء تفاهم است، باید اول خودم را نقد کنم.

وقتی نگرش ذهنی ام را در آن لحظه سنجیدم، متوجه شدم که منفی است. بعد از آن بود که متوجه شدم مشکل، به هیچ وجه، از طرف همسرم نیست و با حل مشکل خودم فهمیدم که هیچ مشکلی با او نداشته ام.

حالا اگر سقراط هم به خودش گفته بود که «وقتی به مشکلی ناشی از سوء تفاهم برمی خورم، باید اول خودم را نقد کنم»، چه می شد؟ و اگر شما هم به خودتان بگویید: «وقتی با مشکلی ناشی از سوء تفاهم برمی خورم، باید اول خودم را نقد کنم»، چه می شود؟

“قطعا زندگی تان شادتر می شود.”

منبع: (دینامیت موفقیت، ناپلئون هیل/کلمنت استون)

ادامه ی مقالات دینامیت موفقیت را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن