اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

کارمندان بدقلق: نگرانی ناشی از بازنگری عملکرد جدا از اسکیت بازهای نمایش المپیک و هنرپیشه های نامزد جایزه ی اسکار، افراد اندکی بی صبرانه در انتظار این هستند که عملکرد شغلی شان در کانون توجه…

کارمندان بدقلق : فهرستی برای انجام یک گفتگوی تادیبی (۲) از کارمند برای تغییر تعهد بگیرید موافقت آن کارمند را برای بهبود رفتارش جویا شوید. وقتی به شیوه ای آرام و حرفه ای کاستی های…

Page 1 از 512345