ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

ارتباط پس از خرید و اهمیت آن: فروشنده باهوش(۵) تا کنون در سری مقالات فروشنده باهوش در ارتباط با مشاوره دادن، آگاهی از محصول، علاقه به فروشندگی و اخلاق مداری در فروش صحبت کردیم. در…

اخلاق در فروش عنوان چهارمین مقاله از سری مقالات فروشنده باهوش میباشد، همانطور که قبلا اشاره کردیم مشاور بودن، آگاهی و علاقه داشتن برخی از صفات بارز یک فروشنده باهوش است. پیشنهاد میشود در صورت مطالعه…

Page 1 از 11