اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

کار باید برای اهدافی والاتر از اهداف مادی انجام شود! کار جوهره ای است که ابتدا در دنیای مادی وجود، اما گروه فرچون اعتقاد دارد: “کار باید برای هدف والاتری نسبت به جنبه های مادی…

افزایش بهره وری کارمندان ، با استفاده از اعتمادسازی! سومین شیوه ی ترغیب کارمندان، شیوه ی اعتمادسازی است. این قضیه با خصوصیات تحت تسلط قرار دادنی که در استفاده از شیوه ی ترس و پاداش…

Page 1 از 712345...آخر »