همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

کار باید برای اهدافی والاتر از اهداف مادی انجام شود! کار جوهره ای است که ابتدا در دنیای مادی وجود، اما گروه فرچون اعتقاد دارد: “کار باید برای هدف والاتری نسبت به جنبه های مادی…

افزایش بهره وری کارمندان ، با استفاده از اعتمادسازی! سومین شیوه ی ترغیب کارمندان، شیوه ی اعتمادسازی است. این قضیه با خصوصیات تحت تسلط قرار دادنی که در استفاده از شیوه ی ترس و پاداش…

Page 1 از 712345...آخر »