اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

شتاب بخشی در اثر مرکب: فراتر از انتظارات ظاهر شوید اُپرا وینفری مشهور است به استفاده از این اصل. او با سخاوت و توانایی اش در زندگی کردن و کار کردن بالاتر از استانداردهای دیگران،…

Page 1 از 712345...آخر »