چگونه درخواست لطف کنیم

چگونه درخواست لطف کنیم
مجموع 2 از 1 رای

لطف

چگونه درخواست لطف کنیم

روزی از یکی از دوستانم که ارتباطهای فراوان دارد خواستم کسی را در رده بالا به من معرفی کند تا در زمینه پروژه ای که داشتم به من کمک کند. تانیا اسامی کسانی را که می توانستند به من کمک کنند در اختیارم گذاشت. هر دو ما می دانستیم که من وقت زیادی از او گرفته ام. وقتی از تانیا تلفنی تشکر کردم، گفت: «مطمئنم راهی پیدا می کنی که جبران کار مرا بکنی.»
«بله حتما، شکی در این مورد نکن.» او در واقع به من گفت که به خاطر دوستی با من خواسته ام را برنیاورده است، بلکه این کار را کرده تا متعاقبا من هم کاری برای او بکنم.
دو روز بعد تانیا زنگ زد و گفت که تا چند ماه آینده سفری به نیویورک خواهد کرد. می خواست بداند آیا می توانم به او جایی در منزلم بدهم. طبیعتا می توانستم این کار را بکنم. اما این سرعت عمل او را در تقاضای لطف متقابل نپسندیدم. همیشه اگر میخواهید از کسی جبران لطف خود را بخواهید، باید مدتی صبر کنید. البته من خوشحال شدم که خیلی زود از زیر دین او بیرون آمدم.
هرگاه به کسی لطفی می کنید و متقابلا میخواهید او هم لطفی در حق شما بکند، حدود سه هفته صبر کنید. این کاری است که برندگان بزرگ می کنند.
این به آن در
وقتی به کسی لطفی می کنید و مسلم است که او در مقابل چیزی به شما مدیون است، مدتی صبر کنید سپس از او جبران لطف خود را بخواهید. بگذارید او که دوستانه برایتان انجام داده لذت ببرد. در درخواست لطف متقابل سرعت عمل به خرج ندهید.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن