چگونه تشکر کنیم

چگونه تشکر کنیم
مجموع 4 از 2 رای

چگونه تشکر کنیم

نکته ای که مهم است این است که به روشی ساده سعی کنیم دیگران از دیدن ما خوشحال شوند. باید کاری کنیم که آنها برای ما کارهای خوب بکنند. از ما تعریف کنند، با ما مراودات تجاری داشته باشند یا دوستمان دارند. موضوع بسیار جالب است. بسیار ساده هم هست. می توانید از این قاعده در مورد همه اشخاص در زندگی خود استفاده کنید. وقتی به آن عادت کنید، متوجه می شوید که به راحتی همه روزه از آن استفاده می کنید.
هرگز کلمه متشکرم را تک و تنها بیان نکنید. آیا می خواهید از یک مشتری که از شما خرید خوبی کرده صرفا با یک کلمه «متشکرم» تشکر کنید؟ آیا می خواهید از عزیزی که برایتان غذای مناسبی تدارک دیده با یک عبارت «متشکرم» تشکر کنید؟ همیشه «تشکر کردن» را با دلیلی همراه کنید. از اینکه آمدید متشکرم. از اینکه تا این حد فهیم هستید متشکرم. از اینکه منتظر ماندید متشکرم. از اینکه مشتری تا این حد خوبی هستید متشکرم. از اینکه اینقدر محبت دارید متشکرم. اغلب اوقات وقتی از هواپیما پیاده می شویم، خلبان و سرمهماندار نزدیک در خروج ایستاده اند. از آنها به خاطر کارشان تشکر کنید. «متشکرم که ما را به سلامت به اینجا آوردید.» این روش تأثیر شگرفی دارد، به طوری که اغلب جواب میدهند: «آه، خواهش می کنیم. خوشحالیم که ما را برای مسافرتتان انتخاب کردید.»

به واژه متشکرم تنها اکتفا نکنید
هرگز «متشکرم» تک و تنها نگویید. آن را با مفهوم دیگری ترکیب کنید: از سؤالی که کردید متشکرم و غیره.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن