چطور نظر دیگران را به خود جلب کنیم

چطور نظر دیگران را به خود جلب کنیم
مجموع 5 از 1 رای

جلب نظر

چگونه می توانید برای  دیگران جلب نظر کنید

آیا تاکنون احساس کرده اید از سلانه سلانه رفتن در بعضی از اتاقها چه لذتی میبرید؟ صندلیها را به گونه ای گذاشته اند که انگار به شما خوشامد می گویند و از شما دعوت می کنند «بیا روی ما بنشین.» در بعضی از اتاقها هم باید آنقدر از میان اشیاء مختلف بگذرید تا سرانجام جایی برای نشستن پیدا کنید. به همین شکل دست و پا و اندامهای بعضیها هم به گونه ای است که می گویند: «بیا با ما حرف بزن.» در این میان شرایط بعضیها به گونه ای است که می گویند از ما فاصله بگیرید. خجالتیها اغلب می گویند از ما فاصله بگیرید. با توجه به بررسیهای انجام شده کسانی که در مهمانیها حضور می یابند، میل و تمایل بیشتری به صحبت کردن دارند. بدنشان شکل پذیرا دارد و بر چهره شان تبسمی دیده می شود.
بعد از حالت چهره مچها و کف دستها از جمله گرانبهاترین اندامهای بدن هستند. وقتی مچ دست و کف دست به سمت بالا باشد، در واقع می گوید چیزی را ندارم که پنهان کنم. اینها در ضمن پذیرفتن را به نمایش می گذارند. وقتی به صحبتهای همکار تجاریتان گوش می دهید و می خواهید پذیرفتن نظر آنها را اعلام کنید، سعی کنید کف دستتان به سمت بالا باشد.
راه را برای کسانی که شما را انسانی خاص می دانند هموار کنید
حیوانات هراسیده جنگل پشت صخره ها پنهان می شوند تا حیوانات دیگر به آنها دسترسی نداشته باشند. در زندگی انسانها هم همین اتفاق می افتد. خجالتیها هم همین کار را می کنند. آنها سعی می کنند در یک گوشه بنشینند و یا صندلیشان در جایی باشد که کسی آنها را نبیند و با آنها حرف بزنند

مراقب زبان تن خود باشید
مغناطیسی باشید و نه دفع کننده. وقتی در جمع ایستاده اید، بدنتان باید حالت پذیرا داشته باشد – به خصوص بازوها و کف دست شما باید در شرایط مطلوب قرار بگیرند. کف دستها و مچهایتان را به سمت بالا نگاه دارید تا گفته باشید چیزی برای پنهان کردن ندارید.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن