چطور شوخی های دوستانه بکنیم

چطور شوخی های دوستانه بکنیم
مجموع 5 از 2 رای

شوخی

چگونه لطیفه های دوستانه بگوییم

عشاق عباراتی را در گوش یکدیگر به نجوا می گویند که جز برای خودشان برای هیچ کس معنا و مفهوم ندارد. دوستان هم گاه حرفهایی می زنند که دیگران از آن سر درنمی آورند. همکاران تجاری هم به تجربه های مشترک خود با دیگران نخودی می خندند.
بازگو کردن لطیفه با توجه به تجربیات مشترک میان اشخاص روش مناسبی برای بالا بردن روحیه و ایجاد جنبه های دوستانه است. کارکنان هر مؤسسه یا هر شرکت تاریخچه مشابهی دارند و به زبانی مسلح اند که این تجربه ها را بازگو کنند. این اشخاص اغلب به موضوعاتی اشاره می کنند که جز همکارانشان شخص دیگری از آنها سر درنمی آورد. هر بار من و دوستم داریل با هم ملاقات می کنیم، به جای سلام کردن از صدای اردک یعنی لفظ «کواک» استفاده می کنیم. اگر می خواهید دلیلش را بدانید، این است که ۵ سال قبل که با داریل برای اولین بار ملاقات کردم او گفت که مزرعه پرورش اردک دارد. وقتی از او در این خصوص سؤال کردم، با دهانش صدای اردک – کواک – در آورد و من کلی خندیدم. آن شب ما کلی مسخره بازی کردیم و خندیدیم.

نگاهی به سابقه

وقتی با غریبه ای ملاقات می کنید و می خواهید او دیگر غریبه نباشد، به لحظه ای فکر کنید که در نخستین لحظات آشنایی خود آن را تجربه نمودید. به حوادث لحظات اول آشنایی خود فکر کنید و به یاد مطلبی بیفتید که میانتان مطرح شد. بعد این موضوع را مطرح نمایید.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن