چطور به دیگران حس هم خانواده بودن بدهید

چطور به دیگران حس هم خانواده بودن بدهید
مجموع 4 از 2 رای

چگونه به آنها این احساس را بدهید که شما را مانند خانواده خود حساب کنند

آیا تاکنون اتفاق افتاده با تازه آشنایی حرف بزنید و بعد از چند لحظه به خود بگویید: «من و او مانند یکدیگر صحبت می کنیم. ما روی طول موج واحدی قرار داریم.» احساس بسیار جالبی است که به عاشق شدن شباهت دارد.
عشاق به آن «تأثیر عاطفی متقابل» می گویند. دوستان جدید به «ارتباط مؤثر سریع» اشاره دارند و تجار برایش نام «ملاقات اذهان» را انتخاب کرده اند. با این حال اینها جملگی یک موضوع هستند. احساس ناگهانی گرمی و صمیمیت و اینکه «ما در یک لحظه تبدیل به دوستان قدیمی بشویم.»
وقتی کودک بودیم دوست پیدا کردن برایمان ساده تر بود. اغلب بچه هایی که ملاقات می کردیم در میان شهر ما بزرگ شده بودند و بنابراین روی طول موج مشابهی قرار داشتیم. بعد سالها پشت سر هم آمدند و رفتند. پس زمینه، تجربه، هدفها و سبک و طرز زندگی ما متنوع شدند و در نتیجه طول موجهایمان تغییر کرد.
آیا جالب نیست معجزه ای می شد که در هر لحظه بخواهید در طول موج سایرین قرار بگیرید؟ در اینجا با طرحی کلامی آشنا می شویم که میتوانید به کمک آن به سرعت با اشخاص ارتباط مؤثر برقرار کنید. اگر در کوهستان و یا در درهای فریاد بکشید و حرفی بزنید، آن حرف یا آن فریاد به سوی شما باز می گردد. من اسم این تکنیک را «طنین انداختن» گذاشته ام زیرا مانند طنینی که در کوه به راه می اندازید، حرفهای طرف مقابل را دقیقا طنین افکن می کنید.
در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم به ۵ و حتی ۱۰ زبان مختلف صحبت می کنند. در ضمن هر منطقه برای خود هزاران کلمه دارد که از آن استفاده می کند. افراد خانواده شبیه به یکدیگر حرف می زنند. دوستان هم زبان مشابهی دارند. همکاران و اعضای شرکتها هم شبیه به یکدیگر صحبت می کنند.
ما همه در طول موجهای واحدی به سر می بریم
وقتی می خواهید به کسی این احساس را بدهید که شبیه او هستید، از کلمات او استفاده کنید. فرض کنید می خواهید اتومبیلی را به مادری بفروشید که می گوید یک کودک دو ساله دارد. وقتی می خواهید درباره مسائل ایمنی اتومبیل حرف بزنید، از زبان آن مادر استفاده کنید. از کلماتی که خودتان برای نامیدن کودکتان به کار می برید در اینجا استفاده نکنید. اگر مادر از کلمه کودک یا طفل استفاده می کند، شما هم از همان زبان استفاده کنید.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن