چطور آغازگر صحبت باشیم؟

چطور آغازگر صحبت باشیم؟
به این مقاله امتیاز دهید

صحبت

چطور آغازگر صحبت باشیم؟

با اشتیاق حرف بزنید
آیا نگران اولین کلمات خود هستید؟ ترسی به دل راه ندهید زیرا ۸۰ درصد برداشت مستمعین شما کاری به کلمات شما ندارد. تقریبا در شروع هر حرفی که بزنید اشکال ندارد. کافیست که با عشق و علاقه و مشتاقانه صحبت کنید.

«همه چیز به استثنای کالباس جگر»
دوتی پشت میزش منتظر رسیدن ساندویچ بود. گاه وقتی از اتاق بیرون می رفتم و در فکر این بودم که برای دوتی چه ساندویچی بخرم، به من می گفت: «همه چیز به استثنای کالباس جگر.» متشکرم دوتی، همین اندازه هم کمی به من کمک می کند.

شما میتوانید هر حرفی را بزنید به شرط آنکه شکایت آمیز نباشد، بی ادبانه و ناخوشایند هم نباشد. اگر اولین کلماتی که به کار می برید شکایت آمیز باشد، مردم شما را شاکی ارزیابی می کنند. زیرا این شکایت تا آن لحظه ۱۰۰ درصد حرف شما را تشکیل داده است. ممکن است برعکس خیلی هم شاد و بانشاط باشید، اما آنها این را از کجا بدانند؟ به همین ترتیب سعی کنید حرفهای اولتان بی ادبانه نباشد. سوای این قبیل حرفها که تولید کسالت می کند، هر حرف دیگری که می خواهید بزنید. از آنها بپرسید اهل کجا هستند، صاحب مهمانی را از کجا می شناسند، لباس زیبایشان را از کجا خریدند. و غیره و غیره. آیا هنوز در برقراری تماس با اشخاص دشواری دارید؟

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن