پیش نویس زندگی و روند زندگی

پیش نویس زندگی و روند زندگی
مجموع 5 از 3 رای

پیش نویس زندگی و روند زندگی
پیش نویس زندگی و روند زندگی

از نظر اریک برن: «پیش نویس زندگی آن چیزی است که شخص در دوران اولیه زندگی آنرا طراحی می نماید، در حالی که روند زندگی آن چیزی است که عملا اتفاق می افتد.»

روند زندگی نتیجه تأثیر متقابل چهار عامل زیر است:

وراثت

حوادث و وقایع بیرونی (محیط)

پیش نویس زندگی

تصمیمات خودجوش و مستقل از عوامل دیگر

وراثت از طریق ژنها تا حد زیادی ترکیب فیزیکی مرا می سازد همچنان که ممکن است ویژگیهای روانی مرا مشخص سازد، هرچند که هنوز بحث بین ذات آدمی و محیط تربیتی به جایی نرسیده است. شاید در کودکی تصمیم بگیرم که در آینده ورزشکار قهرمانی بشوم. اگر از طریق وراثت بدنی داشته باشم که خیلی چابک و قوی نباشد، پس بهتر است در زندگی راه دیگر برای خویشتن سازی خود پیدا کنم.

شاید یکی از تصمیمات اولیه من این باشد که عمری طولانی را در سلامت بگذرانم ولی ممکن است بدشانسی بیاورم و در یک آتش سوزی، زلزله یا سانحه هوایی کشته شوم به گونه ای که خودم نقشی در آن ماجرا نداشته باشم.

یک حادثه بیرونی غیرقابل پیش بینی، تصمیم مرا برای زندگی مختل کرده است. گاهی اوقات، نفوذ عوامل خارجی باعث گسیختن الگوهای ناموزون و منفی پیش نویس زندگی می باشد.

برای مثال، وقتی ملتی گرفتار جنگ می شوند، به خاطر همبستگی که در بین آنها بوجود می آید، در مقایسه با زمان صلح افراد کمتری در معرض عوارض عصبی و روان رنجوری قرار می گیرند. (این گفته جانبداری از جنگ نیست، روشهای بسیار مؤثرتر و بهتری برای درمان عصبیتها وجود دارد.) چه به درمانهای حرفه ای بپردازم یا نه، بسیاری از تصمیمات زندگی من می تواند مبتنی بر به کارگیری کامل منابع موجود در زندگی بزرگسالی من باشد.

ما بر این باوریم که این تصمیمات، خودجوش یا مستقل از پیش نویس زندگی هستند. زمانی که من تصمیم خودجوشی میگیرم، به عنوان یک فرد بزرگسال، با واقعیات این زمانی این مکانی سروکار دارم. چگونه می توانید تشخیص دهید که عملکرد شما بر مبنای پیش نویس زندگی تان قرار دارد یا بر مبنای تصمیمات خودجوش برخواسته از منابع بزرگسالی؟

همانطور که این مطلب را می خوانید و تمرینات آنرا انجام میدهید، روشهایی را برای تشخیص این مسئله خواهید یافت. اگر در این موضوع تردید دارید، فرض کنید که در پیش نویس زندگی خود هستید. بخصوص اگر در وضعیتی قرار بگیرید که به طور پی در پی شکست می خورید، این را به عنوان اولین فرض خود قرار دهید که شما خودتان بدون اینکه آگاه باشید آن وضعیت را برای خود به وجود آورده اید. سپس برای ایجاد وضعیتی که با موفقیت شما همراه باشد، راههای جدیدی را بیازمائید.

منبع: (تحلیل رفتار متقابل، یان استورات/ون جونز)

ادامه ی مقالات تحلیل رفتار متقابل را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن