واکنش های خود را در مقابل پول بیازمایید

واکنش های خود را در مقابل پول بیازمایید
مجموع 5 از 2 رای

در مقابل پول

واکنش های خود را در مقابل پول بیازمایید

برای درک این موضوع که در مقابل مسائل مالی چه عکس العملی دارید، در اینجا یک امتحان کوچک آورده شده است. در یک مسابقه ی تلویزیونی به شما می گویند که باید یکی از این دو را انتخاب کنید:

روزانه ۱۰ میلیون تومان به مدت ۲۸ روز

روز اول ۱ تومان، روز دوم ۲ تومان، روز سوم ۴ تومان، روز چهارم ۸ تومان و الی آخر، به مدت ۲۸ روز

تصمیم بگیرید! کاملا مشخص است که با انتخاب گزینه ی الف، مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان بدست خواهید آورد. بسیاری از افراد بر اساس این اصل تصمیم می گیرند که“نقد را بچسب و نسیه را ول کن!” بنابراین بدون فکر کردن و محاسبات این گزینه ی ساده را انتخاب می کنند.

سایر افراد به ظاهر سوال شک می کنند و احساس می کنند که اینجا باید یک نکته ی انحرافی وجود داشته باشد و به همین خاطر کورکورانه گرینه ی ب را انتخاب می کنند. اما با انتخاب گزینه ی ب، ۲۶۸.۴۳۵.۴۵۵ تومان بدست خواهید آورد، یعنی ۱۱.۵۶۴.۵۴۵ تومان کمتر از گزینه ی الف.

نکته ای که پشت این سوال نهفته است این است که رفتار شما در رابطه با پول به طول قطع در دوران کودکی تان شکل گرفته است. اما این عکس العمل های شما در مقابل مسائل مالی که از نحوه ی تربیت تان نشات گرفته اند، می توانند با بکارگیری یک تکنیک ساده بهبود یابند. این تکنیک ساده محاسبه است.

درسی که می توان از این مثال گرفت این است که نباید بدون فکر کردن و بررسی کامل شرایط، به هیچ سوالی پاسخ دهید. اگرچه احساسات تان در مقابله با مسائل مالی نقش بزرگی دارند، اما در مورد مسائل مهم، باید بر ماشین حسابتان تکیه کنید نه بر عکس العمل های غریزی و احساسات تان.

منبع: (زندگی به همین سادگی، تیکی کوستن ماخر)

ادامه ی مقالات زندگی به همین سادگی را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن