هم ارز ذهنی خلق کنید

هم ارز ذهنی خلق کنید
مجموع 5 از 1 رای

هم ارز ذهنی خلق کنید

هم ارز ذهنی خلق کنید

امت فاکس، معلم معنوی، زمانی می گفت: “کار اصلی شما باید این باشد که در ذهن خود هم ارز کسی را که می خواهید به او تبدیل شوید، خلق کنید.”

کار شما باید این باشد که در خود باوری ایجاد کنید که سازگار با موفقیت بزرگی باشد که در دنیای بیرونی خود می خواهید به آن برسید. این کار را با به مبارزه طلبیدن باورهای خود محدود کننده و باور کردن آنها و با وانمود سازی انجام می دهید. همراه با تقویت باورها، باید بر دانش و مهارت های خود بیفزایید.

می توانید با تعیین هدف های جالب و بزرگ در تمامی زمینه ها بر باورهای مثبت خود اضافه کنید. هدف شما باید این باشد تا ذهن خود را از نو برنامه ریزی کنید. تا در هر کاری که می کنید و هر حرفی که می زنید موفق گردید.

وقتی با تصویر ذهنی خود رفتاری سازگار داشته باشید، این رفتارها در وجود شما شکل می گیرند. رفتارتان باید به گونه ای باشد که انگار پیشاپیش از این توانمندی ها و صلاحیت ها برخوردارید. باید رفتاری مثبت، خوش بینانه و با طراوت در برخورد با همه به نمایش بگذارید. طوری رفتار می کنید که گویی موفقیت شما از قبل تضمین شده است. طوری رفتار می کنید که انگار تضمینی سری برای موفقیت ها دارید و تنها شما از آن باخبرید.

شما می دانید که دارید تکامل منش و شخصیت خود را با رفتارتان شکل می دهید و از آنجایی که به هرچه فکر می کنید همان می شوید، باید تنها حرف هایی بزنید و کارهایی بکنید که با ایده آل های شما همخوانی داشته باشد. باید صرفا حرف هایی بزنید و رفتاری را به نمایش بگذارید که شما را تبدیل به همان کسی که می خواهید، بکند و در راستای تحقق هدفی که در سر دارید به حرکت درآورد.

تصمیم بگیرید

از همین امروز تصمیم بگیرید و مصمم شوید که هر باور خود محدود کننده را رد کنید و به کنار بگذارید. در خود دقیق شوید و هر جایی از زندگی تان را که به توانمندی ها و استعدادهای تان تردید دارید، مورد سوال قرار دهید. از دوستان و بستگان تان بپرسید آیا در شما باورهای منفی سراغ دارند؟

اغلب اوقات این اشخاص از باورهای خود محدود کننده و منفی شما که خودتان از آنها اطلاعی ندارید، آگاهند. باورهای شما همیشه در گفتار و اعمال تان منعکس می شوند. مراقب باشید آنچه را می گویید و انجام می دهید، با باورهای تان سازگار و همخوان باشند. به مرور، از باورهای خود محدود کننده می کاهید و باورهای زندگی بخش را به جای آن قرار می دهید.

به مرور، خود را به طور کامل برای موفقیت برنامه ریزی می کنید. وقتی این اتفاق می افتد، تحولی در زندگی شما رخ می دهد که شما و همه ی اشخاص واقع در پیرامون تان را حیرت زده خواهد کرد.

(منبع: هدف، برایان تریسی)

ادامه ی مقالات هدف را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن