نیروی چرای تان در حکم قطب نمای درونی شما

نیروی چرای تان در حکم قطب نمای درونی شما
مجموع 5 از 7 رای

قطب نمای درونی

نیروی چرای تان در حکم قطب نمای درونی شما

نثطه ی دسترسی به نیروی چرای تان، از طریق ارزش های اصلی و درونی شماست؛ که هم تعریف می کنند چه کسی هستید و هم اینکه چه می خواهید. ارزش های اصلی شما مثل قطب نمای درونی، برج مراقبت و جی پی اس شخصی شما هستند و شبیه فیلتری عمل می کنند که از طریق آنها تمامی نیازها، خواسته ها و وسوسه های زندگی تان را اداره می کنید و مطمئن می شوید که شما را به مقصد مورد نظرتان راهنمایی می کنند.

تعیین و مشخص کردن کامل ارزش های اصلی، یکی از مهم ترین قدم ها در هدایت زندگی تان به والاترین چشم اندازهای تان است.

اگر قبل از این، ارزش های تان را به طور واضح و روشن تعیین نکرده باشید، ممکن است خودتان را در حال انتخاب هایی ببینید که با آنچه می خواهید، در تضادند. اگر صداقت برای شما موضوع بسیار مهمی باشد، ولی با آدم های دروغگو مراوده داشته باشید، این یک تضاد است.

وقتی کارهای تان در تضاد با ارزش های تان باشند، سرانجام دچار ناراحتی و افسردگی می شوید. در حقیقت، روان شناسان می گویند هیچ چیزی بیشتر از اینکه اعمال و رفتارمان با ارزش های مان همخوانی نداشته باشند، استرس ایجاد نمی کند.

در ضمن، تعیین ارزش های اصلی کمک می کند زندگی تان را ساده تر و کارآمدتر کنید. وقتی از ارزش های اصلی تان کاملا خبر دارید، تصمیم گیری هم راحت تر است.

هر وقت با یک انتخاب رو به رو می شوید از خودتان بپرسید: “آیا این انتخاب با ارزش های اصلی من همخوانی دارد؟” اگر داشت، انجامش دهید و اگر نداشت، انجام ندهید و بروید و پشت سرتان را هم نگاه نکنید. در این صورت تمام نگرانی ها و تردیدهای تان از بین می روند.

منبع: (اثر مرکب آغاز جهشی در زندکی، موفقیت و درآمد شما، دارن هاردی)

ادامه مقالات اثر مرکب را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن