نوع دوم ساختار: «بالغ»

نوع دوم ساختار: «بالغ»
مجموع 5 از 8 رای

بالغ

الگوی ساختاری نوع دوم: بالغ

محتوای «بالغ» من عبارتست از واکنشهای این زمانی این مکانی، به صورتهای فکر کردن احساس کردن و رفتار کردن. این بدان معناست که «بالغ» یک محفظه بایگانی از تمام روشهای واقعیت سنجی و حل مسئله است که به عنوان یک شخص بزرگسال در اختیار دارم. در حالت نفسانی «بالغ» ما تنها به واقعیت سنجی دنیای اطرافمان نمی پردازیم، بلکه به عنوان فرد بزرگسال به ارزیابی محتوای حالات نفسانی «والد» و «کودک» خود نیز می پردازیم. به عنوان مثال، من یک دستور «والدی» دارم که می گوید: «قبل از این که از خیابان رد شدی، چپ و راست خود را نگاه کن.» به عنوان یک بزرگسال این پیام را ارزیابی نموده و به این نتیجه میرسم که این پیام در واقعیت معنا دارد. این نتیجه گیری در «بالغ» بایگانی می شود.

بیشتر زمانهایی که در حالت نفسانی «بالغ» هستم، من همانند دیگران این تجربه را دارم که در حال «فکر کردن» هستم. ولی فراموش نکنید که در مقاله های گذشته گفتیم که محتوای حالت نفسانی «بالغ» واکنشهای احساسی این زمانی این مکانی به همراه واکنشهای فکورانه و اندیشمندانه این زمانی این مکانی است. شاید به نظرتان عجیب باشد که چگونه احساسهای ما می توانند وسیله ای برای حل مسائل و مشکلات باشند.

تصور کنید که در همین لحظه یک ببر از سیرک فرار کرده و می خواهد از پنجره به اتاق شما بپرد. اگر شما مثل اغلب مردم باشید، واکنش احساسی این زمانی اس مکانی شما ترس و وحشت خواهد بود و آن حالت احساسی به شما کمک بسیار زیادی خواهد کرد تا بتوانید با سرعت هر چه بیشتر فرار کنید.

یا تصور کنید که در اتوبوس شلوغی هستید. شخصی که کنار شما ایستاده است با آرنج به شما فشار می آورد تا جایی که شما در معرض خطر بیرون افتادن از در هستید. خشم این زمانی این مکانی شما انگیزه ای خواهد شد تا شما هم با آرنجتان به او فشار آورید تا جای درست و امن خود را بیابید.

اگر من احساس غم و اندوه این زمانی این مکانی داشته باشم، این احساس وسیله ای برای حل مشکل متفاوتی خواهد شد، یعنی از دست دادن شخصی یا چیزی که برایم مهم بوده است.

ما معمولا در نوع دوم الگوی ساختاری، به تقسیم بندی جزئی «بالغ» نمی پردازیم.

منبع: (تحلیل رفتار متقابل، یان استورات/ون جونز)

ادامه ی مقالات تحلیل رفتار متقابل را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن