نوازش خواستن در تحلیل رفتار متقابل

نوازش خواستن در تحلیل رفتار متقابل
مجموع 5 از 6 رای

نوازش خواستن در رفتار متقابل
نوازش خواستن در تحلیل رفتار متقابل

افسانه ای اسطوره ای در مورد نوازش وجود دارد که تقریبا همه ما آن را آموخته ایم. این افسانه می گوید: «نوازشهایی را که طلب می کنید بی ارزش هستند.» ولی واقعیت چنین است که: «نوازشهایی را که شما با طلب کردن به دست می آورید به اندازه نوازشهایی که بدون طلب کردن بدست می آورید ارزشمند هستند.»

اگر دوست دارید در آغوش گرفته شوید آن را طلب کنید و بدست آورید. این به همان اندازه خوب است که این آغوش را با صبر کردن و امیدوار بودن بدست آورید.

شاید شما اعتراض کنید که: «ولی اگر من این نوازش را طلب کنم، شخص مقابل ممکن است فقط برای این که مرا راضی کند و نرنجاند این کار را بکند.»

اگر با «بالغ» خود ارزیابی کنیم می بینیم که امکان چنین چیزی وجود دارد. در عین حال نوازش ممکن است بار عاطفی صمیمانه ای داشته باشد. امکان قوی دیگری وجود دارد که دیگران دوست دارند به شما نوازش دهند، ولی «والد» درون آنها اخطار می کند که «نوازش نده».

شما همیشه این اختیار را دارید که ببینید آیا نوازشهای طرف مقابل اصیل و صادقانه است یا خیر. اگر نوازشها اصیل و صادقانه نباشند، شما درمقابل خود انتخابهای دیگری دارید. در هر صورت می توانید انتخاب کنید که نوازش را بگیرید، و یا این که نوازشهای دروغین آنها را رد کنید و تقاضای نوازشی خالصانه از همان شخص و یا از شخص دیگر بنمائید.

در گروه، به گروههای چهار نفری تقسیم شوید. اگر مایل باشید می توانید گروهها را به صورت همان گروهی که سه نفر نوازش میدادند و یک نفر گوش می داد، تشکیل دهید.

این تمرینی خواهد بود برای خواستن نوازش. باز هم به نوبت «او» شوید. این بار «او» سه دقیقه وقت خواهد داشت که از دیگران نوازش بخواهد.

سه نفری که نوازش می دهند، نوازشی را که از آنان خواسته شده می دهند، البته اگر خالصانه مایل به این کار باشند. اگر شما یکی از آنان باشید که مایل نیستید نوازشی خالصانه بدهید، به شخصی که از شما نوازش خواسته است بگویید: «من مایل نیستم نوازشی را که شما می خواهید هم اکنون بدهم.» و هیچگونه توضیحی هم در این مورد ندهید.

وقتی که سه دقیقه تمام می شود «او» تجربیاتش را با دیگران در میان می گذارد. سپس نوبت به دیگری می رسد و همین طور ادامه می یابد.

اگر انفرادی کار می کنید، حداقل پنج نوع نوازش مثبت را که می خواهید ولی معمولا آن را تقاضا نمی کنید، یادداشت کنید. آنها می توانند نوازشهای کلامی، غیرکلامی و یا مخلوطی از هر دو باشند. در هفته آینده حداقل از یک نفر یکی از این نوازشها را تقاضا کنید.

اگر نوازش گرفتید از نوازش کننده تشکر کنید، در غیر این صورت هیچ اشکالی ندارد که با «بالغ» خود از آن شخص در مورد این که چرا دوست نداشت نوازش بدهد سئوال کنید.

این تمرین زمانی به پایان می رسد که شما تمام نوازشهایی را می خواهید طلب کنید، مهم نیست که آیا همه را بدست آوردید یا نه. زمانی که همه نوازشهایی را که در فهرست نوشته اید، از دیگران تقاضا کردید، به خودتان نوازشی برای انجام این تمرین بدهید

منبع: (تحلیل رفتار متقابل، یان استورات/ون جونز)

ادامه ی مقالات تحلیل رفتار متقابل را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن