مدیریت دیکتاتوری

مدیریت دیکتاتوری
مجموع 5 از 3 رای

مدیریت دیکتاتوری

مدیریت دیکتاتوری

همانطوری که از لغت دیکتاتور برمی آید، این مدیر از توانایی شخصی برای کنترل اوضاع استفاده می کند. او می گوید: “این کار را بدین طریق انجام دهید، من اینطوری گفتم…، اگر شما اینجا کار می کنید کار باید بدین ترتیب انجام شود.”

دو عامل مشخص می کند که آیا شیوه ی مدیریت دیکتاتوری موثر است یا خیر:

  • اوضاع (شرایط حال)
  • کسی که تحت مدیریت است.

بهتر است واقع بین باشیم. گاهی اوقات روش مدیریت دیکتاتوری به تنهایی باعث انجام کارها می شود. وقتی گلوله ای رها می شود، دیگر شما وقت ندارید تقاضای یک جلسه کنید و یا از دیگران نظرخواهی کنید. بلکه در این شرایط یک نفر مسئولیت کار را به عهده می گیرد و عملیات را به طور کلی هدایت می کند. پس شرایطی وجود دارد که این نوع مدیریت را می طلبد.

“مایک ونس (Mike Vance)” تصویرگر سابق والت دیسنی؛ داستان مدیری را تعریف می کند که روزی داشت بر تعدادی از کارکنانی که اسب های خسته ی کاری را از شلوغی خیابان اصلی شهربازی به کناری می بردند، نظارت می کرد.

ازدحام جمعیت، باعث ترس اسب ها شد. او با دستور دادن به جمعیت و تربیت کنندگان اسب، مسئولیت کنترل اوضاع را بر عهده گرفت و اسب ها را از راه دیگری به اسطبل برد. سپس وقتی اسب ها، صحیح و سالم از جلوی جمعیت رد شدند، او رو به متصدیان اسب کرد و گفت: “ما یک مشکل داریم و آن اینکه چطور می خواهیم اسب های خسته را در ساعات آخر کار شهربازی از بین جمعیت بیرون ببریم؟”

به طور قطع آن وضعیت، مدیریت دیکتاتوری را می طلبید، ولی در سایر وضعیت ها نیز باید از شیوه ی مدیریت حل مشکل با نظر خواهی از دیگران استفاده کرد.

عامل دیگری که برای کارآیی شیوه ی مدیریت دیکتاتوری است، وضعیت فردی است که شما به آن ریاست می کنید. شما نمی توانید برای کنترل بعضی افراد از این روش دیکتاتوری استفاده کنید، حتی اگر آنها بدانند که روش انتخابی شما تنها راه منطقی است، تغییر عقیده نخواهند داد. ممکن است به دروغ تابع نظر شما باشند، اما از شیوه ی دیگری استفاده کنند.

ممکن است برعکس این مطلب در مورد فرد دیگری صدق کند. اگر شما تا به حال فردی را ندیده اید که تنها در صورتی به دستورهای تان گوش می دهد که به اصطلاح جلوی چشم دیگران او را خرد کنید! مدیر تازه کاری هستید.

اگر یک نفر تنها به این نوع مدیریت پاسخ می دهد، یک مدیر کارآمد هیچ شیوه ی دیگری را روی او امتحان نمی کند، زیرا بکار گیری هر شیوه ی دیگری روی این شخص، روش یک مدیر تازه کار و نشان دهنده ی ضعف اوست.

(منبع: ۱۳ اشتباه مهلک مدیران، رابرت مارویل)

ادامه ی مقالات راهکارهای مدیریتی را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن