قدرت نوآوری مدیریت

قدرت نوآوری مدیریت
مجموع 5 از 1 رای

قدرت نوآوری مدیریت

سالهای آغازین قرن بیست ویکم فرصت های بزرگی را برای شرکتهایی که بازارها و تقاضاهای جهانی را درک می کنند و به آنها پاسخ می دهند، فراهم آورده است. همچنین تحولات سال های اخیر، شرکتهایی را که در شناسایی تغییرات اساسی اقتصادی و اجتماعی و کشف و پاسخ به این فرصتها به کندی عمل کرده را تکان داده است. شرکت های زیادی به رشد و توسعه خود ادامه داده اند که امروزه به عنوان نمونه های قدرتمندی در بهبود کسب و کار هستند. برخی از شرکت ها نیز در رشد و سودآوری تنزل پیدا کرده اند. دو مشخصه اصلی در شرکتهایی که در رهبری و مدیریت موفقترین بوده اند برجسته و نمایان است:

۱) کیفیت مدیریت و ۲) سرمایه مدیریت.

کیفیت مدیریت شامل شور و عشق رهبری، مردم باوری و مسئولیت مداوم در زمینه حفظ و افزایش رشد و سودآوری کسب و کار که بویژه به طرق زیر حاصل می شود:

  • رهبری ارزش مشتری شامل محصول و خدمات معطوف به آینده
  • بکارگیری رهبری هزینه برای تقویت اقتصادی شرکت
  • تقویت فرهنگ شرکت در جهت ارتقای عملکرد سرمایه مدیریتی، موضوعی گسترده و فراگیر در شرکت است که شامل تشخیص، توسعه، جمع آوری به کارگیری و سنجش ظرفیت موثر همه منابع سازمان (شامل داراییهای سخت و نرم) برای نیل به این نتایج به منظور حفظ و افزایش رشد و سودآوری است.

یکی از مشخصات اصلی این مدیریت جدید در قرن بیست ویکم، تاکید آن بر نوآوری است. این امر توسط نهادینه کردن نوآوری مدیریتی، به طور مداوم و به طور زیربنایی و یکپارچه مشخص می شود. این نوآوری شرطی لازم برای تحقیق و توسعه موفقیت آمیز محصول و خدمات نیز می باشد. تاکید بر نوآوری کسب و کار در شرکتهای پیشتاز، آن شرکتها را در موقعیت نوآوری بیشتر قرار میدهد.

منبع: قدرت نوآوری مدیریت (آرماند وی فایگنبام)

ادامه سری مقالات قدرت نوآوری مدیریت را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن