قدرت نوآوری مدیریت (۴)

قدرت نوآوری مدیریت (۴)
مجموع 5 از 1 رای

نوآوری

در ادامه ی سری مقالات قدرت نوآوری مدیریت مطلب زیر را دنبال کنید.

هفت اصل کلیدی برای نوآوری در مدیریت بر اساس پیشی گرفتن بر رقبا و افزایش درآمد وجود دارد:

 ۱ . درک کامل دگرگونی ساختاری کسب و کار در داراییهای درآمدزا و در مدل مدیریتی؛ به منظور استفاده از این دارایی ها در جهت دستیابی به نتایج مطلوب

۲. رهبری با شور و حرارت، مردم داری، و مسئولیت نظام مند در قبال آموزه های مدیریت انفعالی قدیمی و جایگزینی آن با فعالیت های جدید و قوی تر

٣. شناسایی نظام مند فرصت های کلیدی به منظور استفاده جسورانه از قدرت جدید سرمایه مدیریت

۴. شناسایی دقیق و اطمینان از اثربخشی کانال های کلیدی سرمایه مدیریت برای ارائه نتایج به صورت کمی و در جای مناسب

۵. فهم کامل ابزارهای مدیریت سرمایه و اندازه گیری آنچه می تواند به منظور دستیابی به بهترین نتایج مورد استفاده قرار گیرد

۶. مدیریت اثربخش ساختار سرمایه و به رسمیت شناختن نقش دارایی های نامشهود

٧. ارائه مداوم نتایج به ذی نفعان سازمان تأکید بر این اصل که سازمان درآمدهایش را از مشتریان به دست می آورد و نه از موسسات مالی

سه راه برای ارتقای نوآوری وجود دارد:

  • ویژگی اساسی جدید نوآوری در کسب و کار را درک کنید: امکان بالقوه آن را در آشکار ساختن مزیت رقابتی خودتان درک کنید.
  • نوآوری را گسترش دهید: نوآوری را نه فقط در محصولات، بلکه در بهبود و تضمین نهادینه کردن تحقیق و توسعه ترویج کنید. آن را به موضوعی فراگیر در کل سازمانتان تبدیل کنید.
  • نوآوری مدیریت را توسعه دهید: آن را دائمی کنید. آن را در سراسر سازمان وارد کنید.

سازمان های پیشرو از ویژگی جدید نوآوری در کسب و کار کاملا آگاه هستند. آنها همواره، بی وقفه، و با موفقیت مزیت رقابتی شان را در روشهای جدید کاربرد و ادغام همه منابع سازمانشان توسعه میدهند .

سری مقالات قدرت نوآوری مدیریت را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن