شناخت افراد کنترل گر : هرج و مرج کننده ها

شناخت افراد کنترل گر : هرج و مرج کننده ها
مجموع 5 از 1 رای

هرج و مرج

شناخت افراد کنترل کننده : هرج و مرج کننده ها

کنترل کننده برای این که قدرت یا دانشش را تحمیل کند چیزهایی را که درست کار می کنند حذف و چیزهایی پیچیده وبغرنج را جایگزین آنها می کندکه بد عمل می کنند یا در فعالیت همه اختلال ایجاد می کنند . او انرژی خود را صرف سرمایه گذاری های بی ثمر می کند و معمولا بدون دلیل دیگران را سرزنش می کند.

در مورد همه چیز نظر می دهد و با اعتماد به نفسی کامل در مورد حماقت ها اظهار نظر می کند و باعث ایجاد شک در دیگران می شود.

کنترل کننده به نحوی موذیانه تر دست روی ناآگاهی و بی تجربگی دیگران می گذارد تا با اشاراتی از این دست برتری اش را ثابت کند: وقتی به سن من برسی خواهی دید…. آزموده را آزمودن خطاست… وقتی خود را ثابت کردی می توانی حرف بزنی.

هانری از این دست افراد است. او به محض این که به مقام جدیدش نایل شود، شروع به حذف هر آنچه مقام پیشین انجام داده است می کند و قوانین پیچیده ای را جایگزین آن ها می کند که تنها دلیل وجود این قوانین نشان دادن قدرتش است. او هر اشاره یا تفسیری را حمله ای شخصی تلقی می کند برای حفظ اقتدار و حکومت تفرقه افکنی میکند . بنابراین وقتی با پل تنهاست از کار پیتر که دوازده سال است آن جا کار می کند انتقاد می کند و به محض این که با پیتر تنها شد نظرش را در مورد پل که از موسسه خارج شده به گوش او می رساند و بدین ترتیب آن ها را از هم جدا می کند

کنترل کننده کوچک کردن، تحقیر کردن و انتقاد از دیگران را که عموما در ترس و شکست به سر می برند دوست دارد. او بذر هرج و مرج و تفرقه می کارد و به کسی جز خودش توجه نمی کند. تمام این ها به این معنی است که او را افرادی غمگین ، نگران یا بیمار احاطه کرده اند.

منبع: بازیچه ی دست دیگران نباشید (ژاک ریکارد)

سری مقالات بازیچه دست دیگران نباشید را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن