شناخت افراد کنترل گر : بدگو ها

شناخت افراد کنترل گر : بدگو ها
مجموع 5 از 1 رای

بدگو

شناخت افراد کنترل گر : بدگو ها

او هیچ وقت هیچ چیز را قاطعانه نمی گوید. اما برای صحبت کردن درباره ی چیزی که اشتباه شده است و در ذهن کسانی که به او گوش می دهند ایجاد شک می کند ، بسیار ماهر است.
زنی که ظاهرش بسیار دوستانه است و هرگز مستقیما از کسی بد نمی گوید این گونه است.
با این حال او برای اینکه منظورش را غیرمستقیم برساند مهارت بسیاری دارد. او هرگز از آنچه اتفاق افتاده صریحا سخن نمی گوید یا قسمت اصلی گفته هایش را با چرب زبانی پنهان می کند.
می دانید ، من برای دیدن خواهرزاده ام و شوهرش به خانه جدیدشان رفته بودم . خانه ی واقعا زیبایی است، اما کار زیادی دارد. خواهرزاده ام از این که کارها پیشرفت زیادی ندارد گله می کند. شوهرش را ندیدم چون او در حال چرت زدن بود نبایستی مزاحمش می شدم. مایه تاسف است، چون او دوست داشتنی است و وضعش خوب است ولی می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد، اما برای موفقیت باید سحرخیز بود …

کنترل کننده ماهر شایعات را منتشر و بدترین افتراها را به شیوه ای بسیار معمولی به افراد نسبت می دهد

بدگو های موذی معمولا ژست های دلسوزانه می گیرند و طوری وانمود می کنند که انگار از سر خیرخواهی به شخصی که دست و پا چلفتی یا بی مسئولیت است می خواهند کمک کنند. به اینگونه وارد حریم شخصی دیگران می شوند و کنترل اوضاع را بدست می گیرند.

از طرف دیگر با بدگویی از آن شخص در جمع های دیگر باز هم خود را قدرتمند جلوه داده و نشان می دهند که چقدر توانا هستند و امور باید به آنها محول شود.

از بدگوهایی که موذیانه خود را دلسوز نشان می دهند دوری کنید

منبع: بازیچه ی دست دیگران نباشید (ژاک ریکارد)

سری مقالات بازیچه دست دیگران نباشید را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن