شش راهکار برای مقابله با فشار روانی شغلی

شش راهکار برای مقابله با فشار روانی شغلی
مجموع 5 از 3 رای

شش راهکار برای مقابله با فشار روانی شغلی

مسئولیت به کارگیری راهکارهای سازمانی جهت ممانعت از گرفتار آمدن کارکنان به فشارهای روانی ناشی از شغل و محیط کار، بر عهدۀ مدیران و کارکنان سازمان‌ها است و در این مورد، نقش مدیریت سطوح عالی، میانی و پایۀ سازمان‌ها، اهمیت بیشتری دارد. مدیران سازمان‌ها می‌توانند موجباتی را فراهم آورند که میزان گرفتار آمدن کارکنان به فشار روانی، به میزان قابل توجهی، کاهش پیدا کند. در این موارد مدیران باید این واقعیت‌ها را قبول داشته باشند که:

۱. اگر هدف اصلی سازمان را برای کلیۀ کارکنان روشن سازند و برای مثال به آنان بگویند که باید با همکاری صمیمانه هم به سطوح بهره‌وری شغلی و سازمانی در حد بهینه برسند، ابهام کارکنان در نقش خود کمتر می‌شود و فشار روانی کمتری را تجربه خواهند کرد.

۲. مهم‌ترین مسئولیت افزایش سطح بهداشت روانی کارکنان، بر عهدۀ آنان است. با توجه به پذیرش این واقعیت، ابتدا در جهت افزایش سطح بهداشت روانی خود تلاش کنند و سپس با یاری گرفتن از متخصص روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، بستر لازم برای تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان را فراهم آورند.

۳. اگر نظم ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان تحت نظارتشان اثربخش نباشد، فشار روانی قابل توجهی بر کلیۀ کارکنان وارد خواهد شد و در سازمان محل کارشان متحمل زیان بسیار می‌شود.

۴. با تدوین برنامه‌های آموزشی اثربخش و تشکیل کارگاه‌های آموزشی برای کلیۀ کارکنان، می‌توان از گرفتار آمدن افراد به فشارهای روانی و شغلی، جلوگیری کرد.

۵. با پرورش مهارت‌های مرتبط با خلاقیت و نوآوری در سازمان می‌توان به کارکنان یاری داد تا از وقوع بسیاری از عوامل فشارزا در کار جلوگیری کنند و در برخورد با این عوامل نیز از روش‌های ابداعی و نو در جهت مقابله یا کنارآمدن، استفاده کنند.

۶. با غنی‌سازی فرهنگ و جوّ سازمانی می‌توان بستر مناسب جهت پیشگیری از ابتلای افراد به عوارض ناگوار فشار روانی را فراهم آورد.

(منبع: بهداشت روانی در محیط کار تألیف پروفسور محمود ساعتچی)


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن