سوق دهندگان و خرده پیش نویس

سوق دهندگان و خرده پیش نویس
مجموع 5 از 2 رای

سوق دهندگان و خرده پیش نویس
سوق دهندگان و خرده پیش نویس

تیبی کاهلر روانشناس بالینی در اوایل دهه هفتاد کشف شگفت انگیزی نمود. او این نظر اریک برن را که پیش نویس در دوره های کوتاهی از زمان هم ممکن است اجرا شود پیگیری می نمود. کاهلر لحظه به لحظه به کلمات، لحن صدا، ژستها و حرکات بدنی و حالات چهره مراجعین خود توجه می نمود. او دریافت که دسته ای از رفتارهای خاص و مشخص وجود دارند که افراد درست قبل از اینکه هر نوع رفتار و با احساس پیش نویسی را داشته باشند به طور همسانی آنها را از خود نشان می دهند.

کاهلر و همکارانش پنج نوع از زنجیره رفتاری لحظه به لحظه را در  فهرستی قرار دادند و آنها را سوق دهندگان نامیدند.

مطالعات بعدی نشان داد که رفتار سوق دهنده بخشی از یک الگوی وسیع تر است که کاهلر آنرا خرده پیش نویس نامید. این زنجیره ای است از رفتارها، احساسها و باورهای پیش نویسی. خرده پیش نویس در یک محدوده زمانی از چند ثانیه تا چند دقیقه به اجرا در می آید و همواره با یکی از رفتارهای سوق دهنده شروع می شود. خرده پیش نویس در دوره کوتاهی از زمان، روند کل پیش نویس زندگی را باز می آفریند. هرگاه من وارد خرده پیش نویس خود میشوم، روند پیش نویس زندگی خود را تقویت میکنم و هرگاه از الگوی خرده پیش نویس خود خارج میشوم، روند پیش نویس زندگی خود را تضعیف می کنم.

بعدها مشخص شد که این پنج سوق دهنده به طور مشخص و متمایزی با شش نوع روند پیش نویس زندگی مربوط هستند.

“با مشاهده الگوهای سوق دهندگی یک شخص، می توانید با اطمینان روند پیش نویس او را پیش بینی کنید.”

بنابراین اگر یاد بگیرید که چگونه این پنج رفتار سوق دهنده را ردیابی کنید، در مدت کوتاهی می توانید خیلی چیزها در مورد یک شخص بفهمید.

چگونه رفتارهای سوق دهنده را ردیابی کنیم:

پنج سوق دهنده از این قرارند:

“کامل باش”

“دیگران را خشنود کن”

“سختکوش باش”

“قوی باش”

“عجله کن”

موارد یاد شده در دسته ای از کلمات، لحن های صدا، ژستها و حالات بدنی و حالات چهره نمایانگر می شوند. در مقالات آینده این سوق دهندگان را بررسی خواهیم کرد.

منبع: (تحلیل رفتار متقابل، یان استورات/ون جونز)

ادامه ی مقالات تحلیل رفتار متقابل را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن