زبان بدن : ایستادن با پاهای موازی

زبان بدن : ایستادن با پاهای موازی
مجموع 4.5 از 2 رای

زبان بدن

زبان بدن : ایستادن با پاهای موازی

ایستادن با پاهای موازی فرد را مطیع و فرمانبر نشان می دهد، چرا که پاها بسیار نزدیک به هم قرار می گیرند. می توانید این طرز ایستادن را جلوی مافوق یا در برابر قاضی یا رئیس تان استفاده کنید.

پاهای نزدیک به هم فاصله ی میان دو پا را که مبنای ایستادن است کم می کند و این باعث می شود اینگونه ایستادن کمی متزلزل و سست باشد. وقتی کسی به این شکل می ایستد، می توانید به سادگی او را هل دهید و به زمین بزنید. اشخاصی که از موقعیت خود در رابطه با موضوعی مطمن نیستند، معمولا به این شکل می ایستند و با قرار دادن پاها نزدیک یکدیگر تردید خود را نشان می دهند.

بازتر ایستادن نشانه ی ثبات بیشتر است. برهم زدن تعادل کسی که با پاهای باز ایستاده، بسیار دشوار است.

مکس پس از آنکه جایزه ی سال دانشگاه افسری نیروی دریایی را دریافت کرد، باید در مقابل همه با لباس رژه راه می رفت. گام های او در حال رژه بلند و استوار بودند، پاهایش خشک حرکت می کردند و شانه هایش رو به بالا و عقب کشیده شده بودند. هنگامی که به افسر ارشدش رسید، با ذکاوت تمام پاهایش را جفت کرد. وقتی با پاهای جفت شده و صاف خبردار ایستاد، در واقع احترام و فرمان برداری خود را نسبت به به مافوقش نشان داد.

ایستادن حائل

حائل ها توسط معماران در کنار دیوار برای نگه داشتن و استحکام بخشیدن به آن ساخته می شوند. این لغت در کل حمایت و پشتیبانی را می رساند، درست مثل حمایت و طرفداری از کسی که در حال بحث و گفتگو است.

در ایستادن حائل، فرد بیشتر وزن خود را روی یک پا که صاف است می اندازد و پای دیگر را حائل می کند. پایی که وزنی را تحمل نمی کند ممکن است صاف یا خم باشد. نوک پای حائل، چه پای راست و چه چپ، خلاف جهت بدن قرار می گیرد.

هر چند افرادی که این نحوه ی استادن را انتخاب می کنند، احتمالا می گویند که در این حالت راحتند، این وضعیت در اصل به این معناست که فرد قصد دارد برود.

این طرز ایستادن شباهت بسیاری به راه رفتن دارد. فرد درست قبل از حرکت وزن خود را روی یک پا می اندازد و تا پای دیگر را برای قدم برداشتن آماده کند. این نحوه ی ایستادن به وضوح این پیام را می رساند که فرد می خواهد برود. اگر با کسی صحبت می کنید که مدام وزنش را از یک پا روی یک پای دیگر می اندازد در واقع نشان می دهد که آماده است از پیش شما برود.

اگر متوجه شدید کسی به این شکل ایستاده است به مسیری که انگشتان پای حائلش به آن اشاره می کند نگاه کنید. این مسیر معمولا به سمت چیزی اشاره می کند که فرد به آن می اندیشد.

(منبع: زبان بدن به زبان آدمیزاد، الیزابت کونکه)

ادامه ی مقالات زبان بدن را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن