روش های بدست آوردن پول

روش های بدست آوردن پول
مجموع 1 از 1 رای

پول
روش های بدست آوردن پول

شما می توانید درآمد کمی داشته باشید اما ثروتمند باشید و  برعکس ، می توانید یک درآمد عالی داشته باشید و ناگهان ورشکسته شوید. اگر تمام آنچه را به دست می آورید، خرج کنید، هرگز ثروتمند نخواهید شد؟ در اینجا چند راهکار ثروتمند شدن را به شما معرفی می کنم:

۱. هدفهایی بلندمدت را در نظر بگیرید.

۲. کمتر خرج کنید.

۳. قرض و بدهیهایتان را محدود کنید.

۴. بانک خودتان باشید (نقدیندگی تان را افزایش دهید).

۵. برای حفظ دارایی خود، به خوبی روی آن سرمایه گذاری کنید.

بسیاری از میلیونرهای جهان به همین روش زندگی می کنند و تنها تعداد معدودی از آنها سوار اتومبیل های گران قیمت میشوند. آنها هرگز هر سال یک اتومبیل مدل جدید نمی خرند، بلکه ممکن است یک اتومبیل را سالها سوار شوند، که این موضوع دو راه اصلی این روش را نشان میدهد: کمتر خرج می کنند و قرض و بدهی های شان را محدود نگاه میدارند. افرادی که ثروتمند می شوند از نیرو و پولشان استفاده می کنند تا شبکه های مالی شان را گسترش دهند. البته این کار زمان می برد و باید پول بسیاری برای داشتن و حفظ وسایل گران بها هزینه کرد. بیشتر افراد ثروتمند، وقت و پول شان را صرف برنامه ریزی برای آیندهی مالیشان می کنند و درباره ی سرمایه گذاری های آینده شان مطالعه و مدیریت می کنند. هدف آنها به دست آوردن پول بیشتر است؛ بنابراین به امنیت مالی هم توجه می کنند، نه این که فقط به دنبال خرج کردن پول های شان باشند.
برای عملی کردن این راهکارها باید اول اولویت هایتان برای خرج کردن پول را طبقه بندی کنید. چند سوال اساسی را از خودتان بپرسید:

  •  اگر بتوانید کاری انجام بدهید، آن کار چه خواهد بود؟
  •  کجا زندگی می کنید؟
  • چه کاری برای امرار معاش انجام میدهید؟
  •  روزهای شما به چه شکلی سپری می شوند؟
  •  چه کارهایی را مایلید بیشتر انجام دهید؟
  •  چه کارهایی را مایلید کمتر انجام دهید؟

هربار میتوانید هر یک از اولویتهای تان را بشناسید و آنها را در فهرست هدفهای خاص قرار دهید. این هدفها باید همان چیزهایی باشند که قرار است آنها را انجام دهید. این کار کمک می کند به اولویت های تان احترام بگذارید. به کیفیت نه کمیت توجه کنید. یک بار دیگر می گویم، حق ندارید به این سؤالها پاسخ منفی و یا اشتباه بدهید. با خودتان رو راست باشید و هدفهای واقعی و اولویتهایتان را طبقه بندی کنید و به ترتیب به آنها بپردازید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن